Pri nástupe do RTVS sa J. Rezník držal svojej vízie spustiť Trojku v roku 2020, pri priaznivých podmienkach to chcel stihnúť v roku 2019 pred domácim hokejovým šampionátom. Rýchlejšie spustenie tretieho televízneho kanála RTVS má byť realitou.

„Prvotný zámer je spúšťať tretí kanál o rok skôr, ako mám v projekte, to znamená tak, aby už bol rozbehnutý k majstrovstvám sveta v hokeji 2019, ktoré už budú tu v Slovenskej republike,“ povedal J. Rezník. Ten sa chce snažiť v priebehu roka 2018 nastaviť finančné parametre verejnoprávnej inštitúcie tak, aby bolo možné tento cieľ splniť. V RTVS vzniká päťčlenný projektový tím, ktorý bude tretí kanál pripravovať.

Programový riaditeľ RTVS Tibor Búza členom rady uviedol, že v prípade Trojky nepôjde o kanál zameraný výlučne na šport. „Nemôžeme mať ambíciu monokanálu. Nedá sa to uživiť v našich podmienkach,“ vysvetlil.

Ďalší kanál by tak mal byť zameraný okrem športu aj na zdravý životný štýl a ďalšie oblasti. Pokiaľ zámer so skorším spustením Trojky nevyjde, mala by podľa J. Rezníka vysielať v roku 2020, a to v minimálne dvojmesačnom predstihu pred letnou olympiádou v Tokiu.

Nižšie nastavený rozpočet

Riaditeľka sekcie ekonomiky Radka Doehring informovala, že rozpočtové príjmy na rok 2018 sú východiskovo nastavené o 3,6 milióna eur nižšie ako v tohtoročnom rozpočte. Dôvodom je najmä fakt, že RTVS môže zatiaľ rátať, že v rámci zmluvy so štátom dostane o 2,4 milióna eur menej ako v tomto roku. Návrh štátneho rozpočtu predpokladá 26 miliónov eur, rovnako ako vlani, ozrejmil J. Rezník s tým, že zmluva so štátom bola tento rok zvýšená dvoma dodatkami.

„Nikto z nás v tejto chvíli nevie, či nejaké dodatky budú,“ skonštatoval pred členmi rady. „Budeme sa usilovať o to, aby suma, ktorá bude zo zmluvy so štátom, bola čo najvyššia, aby nám umožnila realizovať všetky veci, ktoré si diváci a poslucháči zaslúžia,“ ozrejmil.

J. Rezník momentálne vyjednáva s ministrom kultúry Marekom Maďaričom (Smer-SD) rámcovú zmluvu na roky 2018 až 2020, ako aj samotný dodatok k nej na budúci rok. „Ešte máme zhruba mesiac času, aby sme sa dohodli,“ informoval o stave rokovaní.

V RTVS nateraz plánujú, že v rámci úhrad za služby verejnosti vyberú v roku 2018 o zhruba milión eur viac ako v tomto roku. Najdôležitejšia príjmová položka budúcoročného rozpočtu by tak mohla predstavovať položku 79,3 milióna eur. RTVS chce pritom zvýšiť počet platiacich domácností o 15-tisíc a počet platiacich firiem o 3-tisíc.

Príjmy z TV reklamy by mali, naopak, v roku 2018 mierne poklesnúť, a to aj napriek veľkým športovým podujatiam. Príjmy z rozhlasovej reklamy, naopak, podľa východísk rozpočtu mierne narastú.

Pripravuje koncepciu riadenia a rozvoja

J. Rezník má do polovice novembra pripraviť materiál Koncepcia riadenia a rozvoja RTVS na roky 2018 až 2022 a predstaviť ho 27. novembra aj na Rade RTVS. Na jeho tvorbe sa zúčastní nový manžment, ktorý sa vytvára priebežne od nástupu Rezníka 2. augusta tohto roka.

Nový generálny riaditeľ RTVS 20. septembra na rokovaní Rady RTVS avizoval, že by výmeny vo vedení telerozhlasu chcel ukončiť najneskôr do konca októbra. Vo štvrtok povedal, že zatiaľ sa proces zmien vo vedení neuzavrel.  Na miesto šéfa techniky, kde je vedením sekcie poverený po odchode Andreja Doležala Viktor Košutzký, vypíše RTVS pravdepodobne konkurz. 

RTVS chce prehĺbiť spoluprácu a informovanie o dianí v Európskom parlamente. Plánuje i nárast zahraničných spravodajcov. Konkrétne v budúcom roku by mohol vzniknúť nový post v Berlíne a v nasledujúcom roku 2019 by mal pribudnúť ďalší zahraničný post. J. Rezník však zatiaľ nešpecifikoval kde presne. V súčasnosti má RTVS spravodajcov v Budapešti, Prahe, Bruseli a Washingtone.

Telerozhas sa chce zapojiť aj do zámeru ministerstva kultúry zlepšiť podporu čítania detí a mládeže. Šéf RTVS o téme v októbri hovoril s členmi Rady vlády SR pre kultúru. Tá  začiatkom októbra okrem iného prerokovala Koncepciu rozvoja kultúrnych a čitateľských kompetencií detí prostredníctvom kultúrnej výchovy, ktorej cieľom je zriadenie Centra literatúry pre deti a mládež a podpory čítania. Materiál, ktorý odporučila ministrovi M. Maďaričovi predložiť na rokovanie vlády, je v súčasnosti už v medzirezortnom pripomienkovom konaní.