Nová asociácia prevádzkuje webstránku RegionTVnet.sk, kde vysvetľuje prednosti regionálnych televízií vysielajúcich na menších územiach, ako aj zmysel a efektivitu reklamy na týchto staniciach.

„Regionálna a lokálna televízia je tretí sektor audiovizuálnych médií na Slovensku, po verejnoprávnej a národnej komerčnej televízií. Podnetom na vznik združenia je celospoločenské nedocenenie činnosti regionálnych TV, ktoré na slovenskom mediálnom trhu pôsobia už 20 rokov a viaceré z nich sú často vnímané negatívne, pretože sú celkom závislé od orgánov samosprávy,“ píše združenie v tlačovej správe.

V súvislosti s tým chce asociácia poukázať na nezávislé regionálne televízie, „ktorých kvalita produkcie je porovnateľná s nadregionálnymi, avšak chýba im morálna a finančná podpora“.

Asociácia má posilniť postavenie regionálnych televízií aj prípadnými legislatívnymi zmenami, riešiť posilnenie finančných zdrojov v rámci komerčnej spolupráce členov združenia, ako aj presadzovať grantovú podporu z verejných a súkromných zdrojov.

Regionálne televízie majú novú asociáciu, chcú posilniť postavenie

„Sme na začiatku vytvorenia mediálnej autority, ktorý má ambíciu získať si pozornosť inzerentov. RegionTVnet je aj neformálny projekt spolupráce pri získavaní multiregionálnej inzercie. Potenciálnym klientom ponúkame možnosť dohodnúť si spoluprácu viacerých televízii na jednom mieste,“ povedala M. Urlandová.

Asociácia vo svojich cieľoch hovorí aj o snahe zvyšovať povedomie orgánov verejnej správy o význame regionálneho vysielanie pre obyvateľstvo. „Zároveň členovia združenia budú dbať aj na vytváranie korektnej trhovej súťaže medzi poskytovateľmi televíznej produkcie,“ dodáva združenie.

RegionTVnet má aktuálne päť členov, na webe však figuruje už aj šiesta televízia – záhorácka TV Sen. Združenie je otvorené pre nových riadnych aj čestných členov.

Fungovať bude paralelne so združením LOToS, spolkom lokálnych staníc, ktorý vznikol ešte v roku 1997. RegionTVnet, ktorého väčšina členov je aj v LOToS-e, tvrdí, že toto združenie plne rešpektuje, ale snažiť sa bude výrazne posilniť pozíciu a ambíciu nezávislých regionálnych televízií.

Z konkrétnych bodov na posilnenie povedomia o regionálnych televíziách avizuje nový subjekt každoročné organizovanie Dňa regionálnej televízie, ako aj odborné podujatia a konferencie v spolupráci s akademickou pôdou.

Regionálne televízie sa pri pôsobení na mediálnom trhu spájajú dlhobo. Iné združenie TV.net uvádza na svojom webe, že zastupuje 30 regionálnych televízií. Vlastnú mediálnu agentúru na predaj reklamy má aj LOToS - LOToS Plus.

Pre malý zásah publika majú regionálne televízie len obmedzené možností získavať príjmy z inzercie, ktoré by mohli použiť na kvalitný program. Náklady šetria aj vzájomnou výmenou programov, ktoré nie sú viazané na oblasť vysielania, najmä rôznych publicistikých formátov.

Stále veľké množstvo lokálnych a regionálnych televízií je napojené na rozpočty samospráv, čo predstavuje ich hlavné zdroje príjmov. To často negatívne ovplyvňuje kvalitu a nezávislosť spravodajského obsahu, a teda aj celú kvalitu vysielania.