RVR v stredu udelila aj licenciu na celoplošné digitálne vysielanie. Spustiť ho môže televízia ducktv plus zameraná na staršieho detského diváka, ktorej vysielateľom je spoločnosť Mega Max Media.

Upozornenie na porušenie zákona bolo udelené prevádzkovateľovi retransmisie Správcovské bytové družstvo IV Košice. Ten poskytoval v apríli tohto roka v jeden deň retransmisiu televízie Duna TV bez súhlasu jej pôvodného vysielateľa, teda maďarská MTVA.

Rovnako porušil zákona spoločnosť TS, ktorá poskytovala retransmisiu bez súhlasu vysielateľov programových služieb CNN, M1, M2, ČT1 SD/HD a ČT2 SD/HD jeden deň v máji.

Správne konanie začal regulátor voči TV Joj. Na hlavnom kanáli v auguste odvysielala so začiatkom približne o 10:22 program Policajti v akcii. Označila ho ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu jednotného systému označovania (JSO).

Pre rovnaký dôvod sa bude zaoberať aj Markízou ktorá v auguste odvysielala v čase obeda komédiu Líbáš jako ďábel, ktorú taktiež označila ako nevhodnú pre divákov mladších ako 12 rokov.

Tretie správne konanie začala licenčná rada v stredu voči spoločnosti Kabel Telekom, ktorá je vysielateľom televízie TV LocAll.

Porušiť mohla objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru. K tomu mohlo dôjsť odvysielaním programu Regionálny týždenník, konkrétne v príspevku Namiesto sľubovaného rozvoja sa iba schôdzuje z júla tohto roka.

Povinnosť uviesť sponzorský odkaz programu na začiatku a na konci programu mohla TV LocAll v nedodržať v programe Otvorené štúdio v júli a povinnosť zreteľne informovať verejnosť o existencii umiestňovania produktov označením na začiatku a na konci programu v rámci Regionálneho týždenníka v rovnaký deň.