Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR) na svojom stredajšom zasadnutí uložila tri sankcie v podobe finančného postihu. TASR o tom informovala hovorkyňa RVR Ivana Čaučíková. Sankciu vo výške 497 eur dostal vysielateľ Rozhlas a televízia Slovenska a jeho programová služba Rádio Litera v súvislosti s tým, že odvysielal program Café Hyena, ktorý obsahoval kritérium nevhodnosti a neprístupnosti pre vekovú skupinu maloletých do 18 rokov. A to konkrétne vulgárny jazyk, obscénne vyjadrovanie a sexuálne prejavy prezentované a spracované v texte, pričom došlo k nezabezpečeniu časového zaradenia tohto programu v súlade s ochranou maloletých (JSO).

RVR uložila pokutu vo výške 663 eur vysielateľovi MAC TV a jeho programovej službe Joj. Dôvodom bolo, že odvysielal program Mike a Dave zháňajú baby, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov, pričom program obsahoval vulgárne vyjadrovanie a obscénne vyjadrovanie, pre ktoré mal byť klasifikovaný ako nevhodný pre maloletých do 18 rokov.

Roky je dominantou Bratislavy a orientačným bodom v meste.
Neprehliadnite

Najobjektívnejšie spravodajstvo má RTVS, ukázal prieskum

Úhrnnú sankciu vo výške 3319 eur dostal vysielateľ MAC TV a jeho programová služba Joj Plus z dôvodu, že odvysielal program Osudové leto 2, ktorý neoznačil žiadnym piktogramom nevhodnosti, čiže bol klasifikovaný ako vhodný pre všetky vekové skupiny maloletých. U tohto vysielateľa došlo zároveň aj k prekročeniu 12-minútového časového limitu na vysielanie reklamy a telenákupných šotov.

Z dôvodu ekonomických dosahov na elektronické médiá spôsobených súčasnou situáciou rada aj na stredajšom zasadnutí v súlade s uverejneným vyhlásením ukladala pri porušení zákona sankcie na najnižšej zákonom prípustnej úrovni. RVR apeluje na vysielateľov, aby zvážili predovšetkým s ohľadom na maloletých divákov vhodnosť typu programov, do ktorých vkladajú sprievodné informácie súvisiace s novým koronavírusom, ktoré môžu medzi maloletými divákmi vyvolať paniku.