„Budeme sa aj v budúcnosti zaoberať každou reláciou, ktorú RTVS zruší? Prečo by sme jednej relácii mali prisudzovať iné postavanie ako formátom, čo sú takisto vysielané cyklicky? Má Pod lampou nejaké špecifické postavenie,“ pýtal sa v rámci zasadnutia Rady RTVS jej podpreseda Martin Kákoš. Tým prakticky zhrnul celý postoj rady, ktorá s postupom manažmentu telerozhlasu súhlasila. 

RTVS neobnovní zmluvu s vydavateľstvom W Press, hlavným problémom zostáva, že partner podľa generálneho riaditeľa Václava Mika zatiahol verejnoprávnu televíziu do svojich obchodných aktivít. Zároveň pripomenul, že problémov okolo relácie bolo viac, ako len tie, ktoré sa medializovali v poslednom období.

„Toto nebol prvý problém, ťahajú sa dva roky. A nie je to politická objednávka, ako sa niektorí snažia podsúvať, to je smiešne,“ poznamenal aj programový riaditeľ televízie Tibor Búza.

„Sú rozhodnutia, ktoré sú nevyhnutné. Ak by sme chceli formát zničiť, robí sa to úplne iným spôsobom, a nie tým, že rokujeme,“ povedal V. Mika.

Podľa generálneho riaditeľa RTVS sú štyri podmienky, aby relácia Pod lampou pokračovala. Je však zrejmé, že sa nenaplania.

Majiteľom ochrannej známky Pod lampou je dodávateľ formátu – W Press, vlastniť by ju podľa V. Miku musel RTVS, aby nebol závislý od súkromnej spoločnosti. Zároveň by museli byť doriešené všetky veci z minulosti, teda aj to, že by W Press pristúpil k dohode o zaplatení prípadnej 150-tisícovej sankcie, ktorá aktuálne televízii hrozí v súdnom spore za Lampu s bývalým policajným prezidentom Jaroslavom Spišiakom.

Treťou podmienkou by podľa V. Miku bolo, aby aj Pod lampou bola interná výroba RTVS ako všetky formáty spravodajstva a publicistiky. Tým by sa zároveň zodpovednosť a bremeno prípadných pokút presunuli na RTVS. Poslednou podmienkou je verifikácia vyhlásení, ktoré v ostatnom období odzneli, respektíve ich korigovanie.

Koniec Pod lampou členov Rady RTVS výraznejšie neznepokojil. „Uzravrieť kapitolu jednej relácie je legitímnym právom manažmentu RTVS, nie je dôvod, prečo by relácia mala mať nejaké hviezdne postavenie oproti iným formátom. Manažment sa rozhodol na základe argumentov, nemôže meniť rozhodnutie na základe vonkajších tlakov,“ odznelo na zasadnutí.

Z večerných diskusných relácií na RTVS tak bude pokračovať len formát Večera s Havranom. Náhradu za Pod lampou chce manažment riešiť buď interne, alebo v súbehu námetov, tak ako pri iných zložkách programu.

„Nešli sme do rokovaní s tým, že Pod lampou chceme zrušiť. Nemáme zatiaľ pripravenú náhradu, začneme však na tom pracovať. Večeru s Havranom sme vytvárali viac ako trištvrte roka. Musíme analyzovať aj požiadavky na trhu, chceme to však robiť vo vlastných kapacitách,“ dodal programový riaditeľ T. Búza.