Prvá reklama v Televíznych novinách Markízy divákov odlákala (video)

Televízia Markíza prvýkrát prerušila Televízne noviny reklamou. V 18. minúte po pravidelnom zahlásení "O chvíľu uvidíte" a predstavení dvoch nasledujúcich tém moderátorka zahlásila: "O minútu sme späť." Nasledoval brejk.

Komerčná pauza uprostred správ Markízy trvala skutočne asi minútu, boli v nej iba dve reklamy na T-Mobile a Tipkurz.sk. Podľa cenníka ide o takzvaný superbreak, za ktorý si inzerenti priplácajú. Obchodný model stanice na rok 2010 hovorí o maximálne štvorminútovom prerušení.

Takto vyzeralo prvé prerušenie správ reklamou na Slovensku

Ani kratšia forma superbreaku nezábranila odlivu divákov. Počas reklamy podľa informácií Mediálne.sk klesol share Markízy asi o 5 percentných bodov. Na hodnoty spred brejku sa dostal až o niekoľko minút – v čase, keď Joj zaradila reklamu medzi Krimi Novinami a Novinami. Súhrnne mali Televízne noviny share 51,7 % v skupine 12+, čo je približne na úrovni minulotýždňového priemeru 51,4 % podľa teletextu. V prvých minútach im konkurovala Súdna sieň – už niekoľko dní končí približne o 19:04.

Zahraničné televízie, napríklad ProSieben v Nemecku, tiež poznajú superbreaky. Aby neodradili divákov a nedávali im dôvod prepínať, zvyknú počas reklamy uvádzať čas ostávajúci do jej konca. V takýchto prípadoch sa však vyžaduje, aby bol brejk čo možno najkratší.

Do konca minulého roka Markíza vysielala večerné spravodajstvo v dvoch dvadsaťminútových reláciách – Televízne noviny a Dnes, v strede s reklamou. Od januára mala Markíza súvislé, 40-minútové Televízne noviny bez reklamného brejku. Reklama sa vysielala naraz, po správach. Prerušiť spravodajstvo reklamným brejkom umožnila nová legislatívna úprava, ktorá zapracovala odporúčania Európskej únie. Viac informácií o reklame cez správy.