Prima a Nova v Skylinku a CS Linku? Podľa kábloviek dvojaký meter aj dobrý návod

Rada pre vysielanie a retransmisiu sa v ostatných mesiacoch viackrát zaoberala otázkou, či slovenskí distribútori TV signálu môžu šíriť české stanice ako Prima a Nova aj bez súhlasu vysielateľov. Kým v prípade káblových a IPTV operátorov to zakázala, po CS Linku minulý týždeň aj pri Skylinku prestala skúmať „legálnosť“ šírenia českých staníc. Z dôvodu, že tieto platformy podľa rady oficiálne neprevádzkujú na Slovensku retransmisiu a prístup k zahraničným staniciam poskytuje ich zahraničný partner, na ktorý regulátor nemá dosah. Podľa viacerých kábloviek ide o dvojaký meter či dokonca pokrivenie trhu.

„Súčasná legislatíva, ktorú pokladáme za výsledok dlhodobého lobingu rôznych záujmových skupín umožňuje niektorým poskytovateľom to, čo iným zakazuje, a takto dochádza k pokriveniu trhu a konkurenčného prostredia,“
hovorí napríklad marketingový manažér MMDS operátora Satro Marek Michalík.

Slovak Telekom, prevádzkujúci IPTV službu Magio a satelitný Magio Sat, považuje ostatné rozhodnutie rady za „neštandardné“, keďže ide o „uplatnenie dvojakého metra pri tom istom type produktu,“ tvrdí hovorca Slovak Telekomu Andrej Gargulák. „Z poskytovaných televíznych služieb benefitujú zákazníci lokalizovaní na Slovensku. Z tohto pohľadu nevidíme rozdiel medzi jednotlivými službami dostupnými na našom trhu,“ dodáva.

Platforma Skylink prevádzkovaná spoločnosťou Towercom vyriešila problémy so šírením Primy a Novy tak, že rade prezentovala novú zmluvu, podľa ktorej Towercom iba zabezpečuje technický prístup k slovenským programom a reálny prevádzkovateľ retransmisie je český partner TradeTec. „Slovenskí zákazníci Skylinku uzatvárajú trojstrannú zmluvu -TradeTec, a.s., Towercom, a.s. a účastník, na základe ktorej Towercom zabezpečuje prístup k satelitnému signálu slovenských vysielateľov,“ hovorí šéf marketingu v Towercome Michal Šuran. Podobne funguje aj CS Link registrovaný v Česku, patriaci od tohto roka k luxemburskej skupine M7.

Káblový operátor UPC Broadband Slovakia, ktorý má taktiež zahraničného partnera – materskú firmu Liberty Global, to považuje za riešenie, ktorým sa chce inšpirovať. „Toto rozhodnutie potvrdzuje odlišný pohľad rady na káblových a satelitných operátorov, a zároveň ponúka návod, ako poskytovať programové služby jednotlivých zahraničných staníc. Spoločnosť UPC tento návod plánuje využiť a v dohľadnej dobe bude v súlade s ním aj postupovať,“ povedal pre Mediálne.sk hovorca UPC Jaroslav Kolár.

Orange sa k rozhodnutiu rady nechcel vyjadriť, keďže nevidel jeho plné znenie.

Viaceré káblovky ako prevádzkovatelia retransmisie napriek zákonnému zákazu poskytujú Primu či Novu - oficiálne ich testujú a teda zákazníci ich nenájdu napríklad v cenníku.