Na otázku „Ktorá televízia má podľa vás najobjektívnejšie spravodajstvo?“ odpovedalo v októbri - decembri minulého roka 24,4 percenta respondentov v prieskume, že Markíza.

Na stranu RTVS sa priklonilo 24,1 percenta opýtaných. Hoci RTVS tesne prišla o vedenie, ktoré získala v tretej vlne vlaňajšieho prieskumu, v absolútnej hodnote nepatrne rástla – o desatinu percentuálneho bodu.

V prieskume o najobjektívnejšom spravodajstve sa vrátila do čela Markíza

Zdroj: Median SK (MML Omnibus IV/2016)

Nárast Markízy oproti predošlému prieskumu je šesť desatín percentuálneho bodu. Tretia v poradí Ta3 klesla o dve desatiny na 17,9 percenta, Joj o sedem desatín narástla na 16,6 percenta.

„Nové“ percentá pre televízie prišli aj z kategórie odpovede „iná televízia“ – tá mala predtým 2,1 percenta odpovedí, aktuálne už len percento. V prieskume aj v tomto prípade 15,5 percenta opýtaných neuviedlo odpoveď, alebo nevedelo povedať, ktorá televízia má najobjektívnejšie spravodajstvo.

Rozdiel medzi Markízou, RTVS, ale aj ďalšími televíziami je v prieskume Medianu tesný. Odpovede respondentov majú deklaratívny charakter, na výsledky môže mať vplyv aj subjektívny výklad pojmu „najobjektívnejšie“. 

Už pri predošlých výsledkoch prieskumu s tesným vedením RTVS agentúra upozorňovala, že v tom čase klesajúci vývoj Markízy nemožno hodnotiť ako trend, pretože bol  v rámci štatistickej odchýlky. Či ide o vývoj, alebo o náhodný pohyb, mali napovedať podľa Medianu ďalšie výsledky - v najnovších si Markíza polepšila, hoci oproti číslam zo začiatku vlaňajška bola o takmer sedem percent nižšie.  

V prieskume o najobjektívnejšom spravodajstve sa vrátila do čela Markíza

Zdroj: Median SK (MML Omnibus IV/2016)

Že najobjektívnejšie spravodajstvo nemá žiadna z televízií, uviedlo pol percenta opýtaných. V prieskume Medianu sa zúčastnilo celkovo 2 050 respondentov vo veku od 14 do 79 rokov.

Odpovede sa získavajú prostredníctvom osobných rozhovorov anketárov s ľuďmi (70 % vzorky) a tiež vypĺňaním webového dotazníka zo strany respondentov (30 % vzorky). Pri otázke o objektívnosti spravodajstva mohol respondent ako odpoveď uviesť len jednu z televízií.