Spravodajstvo Markízy označilo v prieskume za najobjektívnejšie 23,8 percenta respondentov. K RTVS sa priklonilo 23,5 percenta účastníkov prieskumu.

Markíza oproti predošlému prieskumu stúpla o tri desatiny percentuálneho bodu, RTVS o 1,8 bodu klesla a dosiahla najnižší výsledok od druhého štvrťroku 2016. RTVS zároveň prvý raz od konca roku 2016 neviedla v prieskume.

Na treťom mieste skončilo spravodajstvo TV Joj s výsledkom 19 percent. Spravodajskú televíziu Ta3 označilo za najobjektívnejšiu 16,3 percenta ľudí, inú televíziu uviedlo 2,9 percenta opýtaných.

V prieskume o najobjektívnejšom spravodajstve sa na čelo vrátila Markíza

Zdroj: Median SK

Respondenti mohli v prieskume určiť len jednu televíziu, pričom 13,9 percenta z nich sa k otázke nevyjadrilo. Že žiadna z televízií nemá najobjektívnejšie spravodajstvo, odpovedalo 0,6 percenta ľudí.

Prieskum verejnej mienky zameraný na spravodajstvo v slovenských televíziách uskutočnila agentúra v mesiacoch apríl až jún 2018 kvótnym výberom. Zúčastnilo sa ho 2003 respondentov vo veku 14 až 79 rokov.