Zdynamizovali sme spravodajstvo a štruktúrovali sme publicistické relácie tak, aby nám umožnili viazať väčší objem reklamy, respektíve sponzorstva. Takto hovoril šéf TA3 vo februárovom rozhovore pre TREND o tom, ako sa vyvíjajú ekonomické výsledky televízie. Informácie, ktoré sa podarilo získať, dávajú slovu sponzorstvo nový rozmer.


Príchod riaditeľa Ľubomíra Belfiho do televízie vlastnenej Ivanom Kmotríkom znamenal okrem iného aj užšie prepojenie peňazí inzerentov so spravodajským a s publicistickým obsahom. Celkovú mozaiku o realite v TA3 si Mediálne.sk poskladalo z výpovedí bývalých zamestnancov a obchodných partnerov, teda priamych inzerentov alebo zastupujúcich agentúr.


Čierne a biele zoznamy. Zákonné pravidlá televíziám prikazujú, aby striktne oddeľovali obsah od reklamy a nepodsúvali divákom značky a produkty, ak za to dostali zaplatené. Môžu tak robiť len v čase vyhradenom na reklamu a pri označených programoch. Obzvlášť prísne regulácie platia v prípade spravodajstva. Televízie zaplatený výstup sponzorov v publicistike či správach nepriznávajú. Hovoria, že takéto praktiky zo zákona robiť nesmú, pretože ich k tomu núti prísne oko regulátora, ktoré stráži skrytú reklamu v ich príspevkoch.


Prezentácia v správach TA3 sa dá zaplatiť


Redaktori televízie bývajú často karhaní, ak sa v ich reportážach objavia názvy firiem či brandy produktov. S malou výnimkou. V Ta3 to neplatí pre vybrané značky, ktoré šéf televízie označil za spriatelené.

Podobnú politiku uplatňuje aj TA3. Redaktori televízie bývajú často karhaní, ak sa v ich reportážach objavia názvy firiem či brandy produktov. S malou výnimkou. Neplatí to pre vybrané značky, ktoré šéf televízie označil za spriatelené. A naopak, dvojnásobne to platí pre iné firmy, ktoré sa netešia priazni manažmentu TA3.


Televízia si na tento účel vytvorila systém. Pomocníkom redakcie majú byť zoznamy želaných, respektíve neželaných firiem. Redakcia ich ma k dispozícii iba k nahliadnutiu u najvyšších nadriadených. Zoznamy obsahujú vyše stovky významných firiem a značiek rozdelených do piatich sektorov: finančné spoločnosti, automobily, elektronika, v jednej skupine sú spolu cestovné kancelárie, lyžiarske strediská, kúpele a napokon ostatné spoločnosti. Spoločnosti a značky sú rozdelené na biely a čierny zoznam. Teda na želané a neželané. Podľa toho, kto si zaplatil či odmietol zaplatiť reklamu alebo dokonca spravodajské pokrývanie.


Zoznamy majú brať novinári do úvahy pri oslovovaní respondentov pre spravodajské a publicistické programy. V praxi to funguje tak, že novinári z oddelení, ktorých sa to týka a ktorí zoznam ešte nemajú v „oku“, si typy na oslovovanie respondentov chodia skontrolovať podľa zoznamu „na šéfovom stole“. Týka sa to aj pozývania hostí do diskusných relácií. Hovorkyňa TA3 Zuzana Vachová sa k existencii a význame zoznamov telefonicky odmietla vyjadriť. Podľa nej ide o závažnú otázku, preto si jej znenie vyžiadala emailom. Stanovisko televízie o odpoveď doplníme hneď, ako sa televízia k téme vyjadrí. Televízia reagovala priamo na text. Stanovisko dodala popoludní, v deň jeho vydania. Celé znenie reakcie Ta3.


Cena za priateľstvo. Podľa poznámok spojených so „šéfovským zoznamom“ sa zákazy nevzťahujú len na spravodajstvo, ale aj ďalšie relácie. Pri zozname Automobily – Neriešiť je spomenuté, že o značkách v indexe sa nemožno zmieniť ani v Motoringu. Podobne sú označené aj firmy z technologického priemyslu, ktoré sa môžu objavovať v magazíne Svet technológií.


Redaktorom sa stáva, že bývajú v poslednej chvíli stiahnutí z vopred pripravených a dohodnutých tém, aby stihli pokryť produktové prezentácie či imidžové akcie „spriatelených“ firiem.

„Ak išlo o vybrané finančné inštitúcie či automobilové značky, stávalo sa, že inštrukcie na pokrytie propagácie či tlačoviek vyšli priamo od riaditeľa,“ tvrdí niekdajšia redaktorka spravodajstva. Redaktorom sa stáva, že bývajú v poslednej chvíli stiahnutí z vopred pripravených a dohodnutých tém, aby stihli pokryť produktové prezentácie či imidžové akcie „spriatelených“ firiem.


Rozdiel medzi hosťami či oslovenými respondentmi z bielej či čiernej listiny sa dá zistiť aj podľa popisu funkcie v spravodajských šotoch alebo počas diskusií. Ak televízia pozve niekoho, kto sa nenachádza na zozname vyvolených, zvyčajne pri nich nie je uvedený názov spoločnosti. Príkladom je Ján Tóth z ING. Keď pred časom v televízii diskutoval, televízia ho predstavila ako predsedu Klubu ekonomických analytikov.


Cena za priateľstvo, teda zaradenie na biely zoznam, sa pohybuje rádovo v stotisícoch korún objednanej inzercie. Podľa jednej z firiem, ktorá o „priateľstve“ rokovala s riaditeľom Ľ. Belfim pred viac ako rokom, malo ísť o sumu štyristotisíc korún. Priateľstvo sa pritom dalo získať aj iným spôsobom ako len inzerciou. Príkladom má byť dohoda s istou technologickou firmou na vybavenie redakcie. No práve dohody, kde sa neplatilo hotovosťou, stáli na krehkých nohách. Vedenie televízie malo tendenciu ich nedodržiavať. Dôležitým človekom pri vypracovaní predajne politiky TA3 je šéfka obchodného oddelenia Mária Klimeková. S Ľ. Belfim ju spája aj spoločná skúsenosť z firmy niekdajšieho majiteľa Markízy Jána Kováčika. Ľ. Belfi pôsobil ako šéfredaktor časopisu Markíza, M. Klimeková bola riaditeľkou obchodu a marketingu produkčného domu Forza. Do TA3 prišla z Grafobal Group I. Kmotríka.


Čierny a biely zoznam značiek Ta3 (XLS)


Ad absurdum. Regulácia v televízii zvyčajne dosahuje až absurdné rozmery. Jeden príklad. Medzi spoločnosťami na bielom zozname je aj Volkswagen a tiež koncernová značka Seat. Keď sa pred časom na webe televízie objavila upravená agentúrna správa o reštrukturalizácii závodov Seatu v Európe, vedenie redakcie dalo správu stiahnuť. Zmienku o prepúšťaní ľudí a premiestňovaní výroby museli zrušiť. S dôvetkom, že ak o Seate informovať, tak len pozitívne.


Riaditeľ Ľ. Belfi sa potenciálnym obchodným partnerom zvykne o systéme v televízii bez problémov zveriť potenciálnym klientom či agentúram, ktoré pre klientov dohadujú reklamné podmienky. V jednom z prípadov obchodnému partnerovi priamo na svojom monitore ukazoval zoznam, akí hostia sa v televíznych reláciách v poslednom čase ocitli, respektíve ocitnú. A ako zoznam korešponduje so zoznamom odporúčaných firiem.


Zoznam, ktorý Mediálne.sk zverejňuje, vydalo vedenie televízie v polovici marca tohto roku. Podľa zdrojov v ňom odvtedy nedošlo k zásadným zmenám. Niektoré z firiem sa na biely, respektíve čierny, zoznam dostali aj z iných dôvodov, ako je objem inzercie. Ide o finančné prepojenie so súčasnými, prípadne s bývalými majiteľmi (príkladom je Európska zdravotná poisťovňa pod krídlami J&T či rekreačné zariadenia patriace J&T). Iným prípadom je, keď si inzerenti presadili, aby televízia nedávala priestor ich konkurencii. Medzi neželanými firmami sa ocitli aj spoločnosti, ktoré na televíziu vyčlenili rádovo menší balík inzercie ako v minulom roku.