Výkonnosť staníc Markízy (Markíza, Doma, Dajto) v minulom roku predstavovala v komerčnej cieľovej skupine 12 – 54 trhový podiel 27 percent. V roku 2016 to bolo 30,5 percenta. Joj Group (Joj, Plus, Wau) narástla medziročne o vyše jeden percentuálny bod – z 21,9 na 23,2 percenta.

Najvýkonnejšou stanicou na trhu bola vlani Markíza s trhovým podielom 19,6 percenta (22,1 % v roku 2016). Joj, ktorá skresala stratu na konkurenta, mala v komerčnej cieľovke celodenný priemerný share 16,4 percenta (15,4 % v roku 2016).

RTVS dosiahla rovnaký výsledok vlani aj predvlani – u mladších divákov mala podiel 11 percent. Jednotka medziročne o niečo zosilnela – v minulom roku dosiahla share 8,5 percenta, v roku 2016 to bolo 8 percent.

Pozn.: Grafy sú interaktívne po prejdení myšou. Možno v nich zapínať a vypínať jednotlivé stanice (a roky) kliknutím na farebnú guľôčku pri názve.

Trhové podiely SK staníc 2017, 2016

Pri pohľade na širšiu cieľovú skupinu 12+ bol vlani celodenný podiel skupiny Markíza 25,2 percenta (28,7 percenta v roku 2016). Joj Group dosiahla share 22,3 percenta (20,6 % v roku 2016). RTVS aj v tejto cieľovke bola prakticky stabilná – na úrovni 14,2 percenta v oboch rokoch.

U univerzálneho publika bola dvojica najsledovanejších staníc k sebe historicky najbližšie – Markíza mala v 12+ share 17,6 percenta (20 % v roku 2016), Joj 16,4 percenta (15 % v roku 2016). V 12+ je tradične silnejšia Jednotka, ktorej program je na rozdiel od komerčných televízií stavaný pre celé publikum: verejnoprávna stanica mala vlani share 11,4 percenta (oproti 10,9 % v roku 2016).

Trhové podiely SK staníc 12+ 2017, 2016

V prime-time sa analýza mení podľa optiky televízií – Markíza hlavný vysielací čas ráta medzi 19. – 23. hodinou, Joj o hodinu kratšie (19:00 – 22:00).

Najvyrovnanejšia situácia bola vlani v komerčnej cieľovke 12 – 54 pri trojhodinovom prime-time: skupina Markíza v ňom evidovala share 28 percent (31,6 % v roku 2016) a Joj Group 27,9 percenta (26,5 % v roku 2016), čo je prakticky v priemere identická výkonnosť. RTVS bola na úrovni 13,8 percenta (13,3 % v roku 2016).

Pri širšom prime-time do 23. hodiny mala Markíza ako celá skupina výkonnosť 28,3 percenta (32,1 % v roku 2016), Joj Group bola na úrovni 27,5 percenta (25,8 % v roku 2016). RTVS dosiahla s dvomi televíznymi stanicami podiel 13,1 percenta (12,6 % v roku 2016).

Aj z kriviek v grafe vidno, že kým v úvode roka dominovala medzi stanicami po odchode Markízy z bezplatného DVB-T Joj, Markíze pomohla hlavne druhá polovica roka – výrazná rastová tendencia od 34. týždňa. Joj sa naopak opäť do výraznejšieho vedenia dostala v týždni, ktorý vrcholil Štedrým dňom.

Trhové podiely SK staníc 12 – 54 2017, 2016 prime-time

U univerzálneho publika v prime-time Joj minulý rok viedla. V tejto cieľovej skupine zaznamenala ako skupina trhový podiel v čase od 19. do 22. hodiny 28 percent (26 % v roku 2016), kým Markíza so svojimi stanicami 26,8 percenta (30,5 % v roku 2016). RTVS zaznamenala share 16,8 percenta (16,6 % v roku 2016).

Ak sa berie do úvahy prime-time podľa Markízy, tesné vedenie si v ňom udržala. V 12+ medzi 19. – 23. hodinou evidovala ako celá skupina podiel 27,2 percenta (31 % v roku 2016). Joj Group bola na priemere 27 percent (25 % v roku 2016) a RTVS na 16 percentách (15,7 % v roku 2016).

Trhové podiely SK staníc 12+ 2017, 2016 prime-time