Vo funkciách predsedu a podpredsedu Rady RTVS budú pokračovať Igor Gallo a Martin Kákoš. V stredajšom tajnom hlasovaní ich na ďalšie dva roky vo funkcii potvrdili členovia rady.

Staronový predseda rady upozornil aj na neštandardné okolnosti voľby. Poukázal pritom na to, že trom členom (Ildikó Nagyovej, Ľubomírovi Gumanovi a Jozefovi Vozárovi) sa v stredu končí ich funkčné obdobie, no Národná rada SR doteraz nezvolila ich náhradníkov, hoci podľa zákona tak má urobiť minimálne 15 dní pred uplynutím mandátu končiacich členov.

Ministerka Mária Kolíková sa však nedala a natáčanie zvládla bravúrne.
Neprehliadnite

Rada RTVS sa bude zaoberať vydaním relácie Pumpa týkajúcej sa Lučanského

„My sme tým museli porušiť našu vlastnú džentlmenskú dohodu, že na voľbe predsedu a podpredsedu sa už zúčastňujú aj novozvolení členovia rady," povedal Gallo, ktorý upozornil, že ďalšie čakanie nie je možné vzhľadom na to, že jemu ako predsedovi a Martinovi Kákošovi, ako podpredsedovi uplynie mandát 12., respektíve 13. februára. „Zvolať zasadnutie rady môže podľa zákona len predseda alebo podpredseda rady," upozornil.

Členovia orgánu dohľadu RTVS volia predsedu a podpredsedu v tajnom hlasovaní dvojtretinovou väčšinou.

Rada RTVS je deväťčlenný orgán, ktorý kontroluje dodržiavanie zákona o RTVS a plnenie úloh, ktoré telerozhlasu vyplývajú z osobitných predpisov, rovnako dohliada nad hospodárením inštitúcie. Schvaľuje rozpočet RTVS i programový koncept. Členov rady volia poslanci Národnej rady SR, majú v nej byť traja odborníci na televízne a traja odborníci na rozhlasové vysielania, rovnako tak dvaja odborníci z oblasti ekonomiky a jeden odborník z oblasti práva.