Podmienky pre šéfa RTVS sú iné ako pre riaditeľov televízie a rozhlasu

Podľa zákona má dnes parlamentný výbor pre kultúru a média zverejniť výzvu pre kandidátov a to na internetovej stránke parlamentu, ako aj na stránke Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS). Poznámka: Výzvu nakoniec výbor neschválil. Viac informácií.

Podmienky na túto pozíciu sa oproti minulosti mierne zmenili. Kým v minulosti musel mať kandidát na post šéfa televízie či rozhlasu najmenej trojročnú prax v oblasti riadenia, teraz musí mať minimálne päťročnú prax. Aj teraz je základným predpokladom účasti v konkurze projekt riadenia. Kým v minulosti mal stanovený istý rozsah, teraz to zákon neurčuje.

Zmena je aj vo výške platu. Doteraz generálnemu riaditeľovi prislúchala mzda vo výške dvoch platov poslanca, po novom je to menej - štvornásobok priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve. Pravdepodobne sa však výška platu bude ešte meniť. Ako informoval denník Pravda, Jana Kiššová zo SaS chce prísť s novelou, ktorou chce tento plat zvýšiť na sedemnásobok priemernej mzdy, teda na 5 250 eur. V rovnakej výške bude môcť Rada RTVS udeliť riaditeľovi odmeny.

Podobne ako v minulosti, aj teraz medzi hlavnými podmienkami je vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

Výzvu už nepredkladá rada, ale parlamentný výbor pre kultúru a médiá. Riaditeľa už nevolí na päťročné funkčné obdobie rada, ale opäť parlament nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných poslancov.

Nový riaditeľ okrem iného nesmie vykonávať funkciu v politickej strane alebo politickom hnutí, vystupovať v ich mene alebo pôsobiť v ich prospech a po novom nesmie byť ani v pracovnoprávnom vzťahu s politickou stranou alebo hnutím.

Aj pri voľbe generálneho riaditeľa sa berie ohľad na možný konflikt záujmov a zakázané krížové vlastníctvo. Riaditeľ nesmie byť vysielateľom programovej služby alebo prevádzkovateľom retransmisie, a nemôže ani pôsobiť v orgánoch takýchto spoločností či v tejto oblasti podnikať. Týka sa to aj osôb blízkych riaditeľovi.

Podmienky pre šéfa RTVS sú iné ako pre riaditeľov televízie a rozhlasu

Nesmie vlastniť či pôsobiť v orgánoch iných médií či v spoločnostiach, ktoré poskytujú služby súvisiace s výrobou programov, s mediálnou komerčnou komunikáciou, technickým zabezpečením vysielania programovej služby a prevádzkovania retransmisie, s výrobou alebo distribúciou audiovizuálnych diel, zvukových záznamov alebo zvukovo-obrazových záznamov.

Okrem toho musí byť bezúhonný a jeho funkcia nie je zlučiteľná z funkciou prezidenta, poslanca NR SR, člena vlády, štátneho tajomníka. Budúci riaditeľ tiež nesmie byť v orgánoch štátnej správy, samosprávy a podobne.