Šou so začiatkom po pol deviatej večer, ktorá trvala takmer do jedenástej v noci, sa stala v komerčnej cieľovke najsledovanejším programom dňa s ratingom 353-tisíc ľudí pri trhovom podiele 31,9 percenta.

Hudobný program mal silnú konkurenciu v podobe návratu V siedmom nebi na TV Joj s rovnakou minutážou. Hoci relácia s Vilom Rozborilom bola pre Jojku najsledovanejšia v ten deň, za Superstar podľa informácií Mediálne.sk zaostala o stotisíc divákov v 12 - 54 pri trhovom podiele 22,5 percenta.

Iná bola pozícia vo všeobecnej cieľovke 12+. Tu viedla emotívna šou na TV Joj s vyše polmiliónovým publikom (share 28,3 %), Superstar dosiahla podiel 24,9 percenta.

Aktuálna séria Superstar je v poradí štvrtá, čo sa týka federálnych vydaní v spolupráci s TV Nova. Predchádzajúca sa vysielala od februára do júna 2013.

Premiéra tretej série Superstar vo februári 2013 mala na Markíze výrazne vyššie čísla ako v súčasnosti. V komerčnej cieľovke dosiahol rating takmer 600-tisíc ľudí, čo predstavovalo 39-percentný podiel na trhu. Podobnú sledovanosť mala aj druhá séria Superstar.

Premiéru mal v nedeľu aj nový koprodukčný seriál Doktor Martin s hercom Miroslavom Donutilom, ktorý RTVS vyrába v spolupráci s Českou televíziou. Prvá časť seriálu so začiatkom pred pol deviatou dosiahla v 12+ trhový podiel 13,5 percenta pri 267-tisícovom publiku. U mladých bol share iba okolo 10 percent, počet divákov bol 112-tisíc.