Na otázku „Ktorá televízia má podľa vás najobjektívnejšie spravodajstvo“ odpovedalo v prieskume Medianu takmer štvrtina respondentov, že RTVS (24,8 %). RTVS si polepšila o štyri desatiny percentného obdobu oproti tretiemu kvartálu.

Markíza si udržala druhé miesto, klesla však o šesť desatín bodu a ako najobjektívnejšie jej spravodajstvo hodnotilo 23,4 percenta opýtaných.

Najobjektívnejšie televízne spravodajstvo má podľa prieskumu stále RTVS

Zdroj: Median SK

Nezmenený výsledok dosiahla tretia v poradí Joj, za ktorú sa vyslovilo 17,9 percenta respondentov. Štvrtá Ta3 získala 14,8 percenta, čo je pokles o 1,2 percentného bodu.

Respondenti mohli tradične v odpovedi uviesť iba jednu televíziu. Zber dát prebiehal od 18. septembra do 17. decembra minulého roka, vzorka bola takmer 2 200 ľudí.

Najobjektívnejšie televízne spravodajstvo má podľa prieskumu stále RTVS

Zdroj: Median SK

V otázke neuviedlo žiadnu odpoveď 16,1 percenta opýtaných. Inú televíziu ako štvoricu najsledovanejších vybralo 2,4 respondentov. Že žiadna televízia neponúka najobjektívnejšie spravodajstvo, odpovedalo 0,6 percenta respondentov.