Respondenti znova odpovedali na otázku „Ktorá televízia má podľa vás najobjektívnejšie spravodajstvo?“

TV Markíza uviedlo v odpovedi 23,1 percenta respondentov. K druhej RTVS sa priklonilo 22,6 percenta účastníkov prieskumu.

Na treťom mieste skončilo spravodajstvo TV Joj s výsledkom 19,4 percenta. Spravodajskú televíziu Ta3 označilo za najobjektívnejšiu 17,8 percenta ľudí, inú televíziu uviedlo 2,4 percenta opýtaných.

Respondenti mohli v prieskume určiť len jednu televíziu, pričom 14 percent z nich sa k otázke nevyjadrilo. Že žiadna televízie nemá najobjektívnejšie spravodajstvo, uviedlo 0,7 percenta opýtaných.

Markíza sa v prieskume Medianu vrátila na čelo pri otázke o najobjektívnejšom spravodajstva vlani vo štvrtom kvartáli, keď odsunula z prvého miesta RTVS.

Najobjektívnejšie spravodajstvo má podľa prieskumu Markíza, tesne pred RTVS

Zdroj: Median SK

Rozdiely sú však dlhodobo minimálne, najväčší bol ešte začiatkom roka 2016, keď mala Markíza náskok takmer šesť percentuálnych bodov (30,9 vs. 25,2 %). Naopak v prvom kvartáli 2018, keď bola prvá RTVS, viedla dosiaľ s najväčším odstupom 1,8 percenta (25,3 vs. 23,8 %).

Prieskumu verejnej mienky zameraného na spravodajstvo v slovenských televíziách sa tentoraz zúčastnilo 2059 respondentov vo veku 14 až 79 rokov. Zber dát bol v termíne apríl až jún 2019.