Ak je médium, prípadne jeho prevádzkovateľ financovaný prostredníctvom finančných darov, ktoré nie sú predplatným ani poplatkami za služby, prípadne je financovanie zabezpečené cez tretiu osobu, musí zverejniť zoznam osôb, ktoré poskytli finančný dar prevyšujúci 1200 eur ročne.

Zverejnenie na webe

Zoznam aj s údajmi o donoroch musí zverejniť do konca marca nasledujúceho roka na svojom webe. Vyplýva to z návrhu nového komplexného mediálneho zákona, ktorý v stredu (3. novembra) schválila vláda.

Poľský Sejm: Potom, čo spravil reportér škandalóznu fotografiu poslankyne, prišiel ešte škandalóznejší trest - naparili mu ročný zákaz vstupu do parlamentu.
Neprehliadnite

Poľský parlament schválil sporný mediálny zákon. Vlastniť médiá môžu iba európske firmy

„Získané údaje sa ďalej postupujú regulátorovi,“ upozorňuje Ministerstvo kultúry (MK) SR, ktoré návrh zákona o mediálnych službách predložilo.

Zdôrazňuje zároveň, že právna úprava, ktorá má platiť od januára 2022, zakazuje anonymizovať dary prevyšujúce 1200 eur. Poskytovateľ obsahovej služby nesmie uzatvoriť zmluvu o tichom spoločenstve.

Posudzuje transparentnosť

Regulátor podľa nového zákona posudzuje, či je v rámci majetkových a personálnych prepojení garantovaná transparentnosť vlastníckych vzťahov alebo transparentnosť, respektíve dôveryhodnosť finančných zdrojov určených na financovanie vysielania, ďalej či neexistuje riziko, že by mohlo dôjsť k zneužitiu vysielania na diskrimináciu, podnecovanie neznášanlivosti alebo ohrozenie demokracie, práv a slobôd a tiež či neexistuje riziko narušenia plurality informácií.

Na snímke kandidát na predsedu Trnavského samosprávneho kraja Konrád Rigó počas tlačovej konferencie po zasadnutí Republikovej rady strany Most-Híd v Bratislave 26. augusta 2017. FOTO TASR – Dano Veselský
Neprehliadnite

Pripomienka k mediálnemu zákonu navrhuje denný podiel vysielania pre menšiny

Preukázanie splnenia podmienok

Poskytovateľ obsahovej služby je povinný preukázať splnenie týchto podmienok, ak ho o to regulátor požiada. „Ak sa preukáže, že stanovené podmienky nespĺňa, regulátor mu určí primeranú lehotu na nápravu, prípadne určí aj spôsob nápravy. Ak v určenej lehote náprava nenastane, regulátor zruší príslušné oprávnenie na poskytovanie obsahovej služby alebo zabezpečí nápravu iným spôsobom,“ uvádza sa v navrhovanom zákone, o ktorom by sa malo rokovať na najbližšej nasledujúcej riadnej schôdzi parlamentu.