Markíza a Nova sa obrátili aj na slovenské súdy, ktoré aktuálne vo veci nelegálnej distribúcie ich staníc rozhodli v prospech televízií.

Okresný súd v Bratislave vydal dve predbežné opatrenia proti M7 Group vo veci neoprávneného šírenia FTA staníc televízie Nova na Slovensku a staníc Markízy v Česku.

Rovnako ako v prípade Mestského súdu v Prahe rozhodol slovenský súd, že M7 Group je povinná zablokovať prístup k televíznym programom TV Nova na dekódovacích kartách umožňujúcich používateľom prístup k obsahovým službám platformy Skylink na Slovensku.

Prevádzkovateľ Skylinku zároveň nesmie na Slovensku predávať dekódovacie karty umožňujúce prístup k voľne šíreným staniciam skupiny Nova.

Obdobne znie ďalšie predbežné opatrenie, ktoré M7 Group ukladá povinnosť zablokovať prístup k televíznym programom Markízy na dekódovacích kartách pre Českú republiku. M7 Group súčasne nesmie v Česku predávať dekódovacie karty umožňujúce prístup k staniciam Markízy.

„Aj slovenský súd svojimi rozhodnutiami zakázal Skylinku neoprávnené šírenie a sprístupňovanie našich kanálov v zahraničí. Je logické, že ak by k takémuto protiprávnemu konaniu naďalej dochádzalo, budeme tento zákaz dôsledne vymáhať,“ uviedol Štěpán Peichl, riaditeľ právnej sekcie TV Nova.

Predbežné opatrenie so zákazom šírenia staníc na Slovensku dosiahla na českom súde ešte skôr Prima. V prípade komerčných televízií išlo o reakcie na počínanie operátora, ktorý napriek pôvodnej dohode o nešírení staníc mimo domáceho územia začal svojim zákazníkom za doplatok ponúkať na Slovensku balík českých staníc a v Česku súbor slovenských kanálov. Televízia na to Skylinku nedali súhlas.

M7 Group po rozhodnutí súdov informovala, že s predajom balíčkov a cezhraničným šírením staníc končí, hoci pôvodne prezentoval, že podľa svojho výkladu postupuje legálne a našiel iba vhodné technologické riešenie.