Sudkyňa Zuzana Maruniaková odmietla žiadosti právnikov Markízy o vypočutie svedkov či znalcov v prípade. Rovnako zamietla aj odročenie na prípravu záverečných rečí.

Zmenky majú uhradiť P. Rusko, ktorý bol žalovaným v prvom rade a spoločnosť CME, teda vlastník Markízy.

P. Rusko však podľa medializovaných informácií nemá v súčasnosti žiadny majetok, takže je možné, že celé náklady bude musieť znášať CME.

Kočnerova spoločnosť Správa a inkaso zmeniek podala žaloby pre zmenky, ktorá mal vystaviť P. Rusko ešte v roku 2000. Podľa jeho slov malo ísť o súčasť vyrovnania starého sporu, ktorý mal s M. Kočnerom o televíziu.

Markíza považuje zmenky za falošné a žiadala ich preskúmanie zahraničným odborníkom.

Rozhodnutie okresného súdu v Bratislave zatiaľ nie je právoplatné. Markíza sa môže odvolať, advokát televízie predpokladá, že tak aj urobí. O ďalších zmenkách rozhoduje iný sudca.

Aktualizované o 14:25: „Verím, že toto nie je precedens,“ reagoval právny zástupca televízie Tomáš Kamenec. Ten má pochybnosť, či sú vôbec podpisy P. Ruska na zmenkách pravé.

Markíza ich porovnala s ďalšími dokumentmi, na ktorých je viditeľne iný rukopis. T. Kamenec dodal, že sa poradí s klientom, či chce v tejto veci podať trestné oznámenie. Verí, že záväzky splatí P. Rusko, keďže ten ich pred súdom uznal.

P. Rusko už skôr vypovedal, že zmenky podpísal, aby zachránil televíziu Markízu. „Nepoškodil som ju, umožnil som jej ďalších 17 rokov vysielať,“ poznamenal.

Išlo podľa neho o urovnanie konfliktu s Gamatexom, čo bola firma M. Kočnera. Aj vtedy vlastnila pohľadávku voči televízii a nárokovala si na ňu.

M. Kočner vo výpovedi potvrdil Ruskove slová. Dodal, že riešenie so zmenkami mu poradil nebohý právnik Ernest Valko. Na súde sú ešte neuzavreté ďalšie konania, ide o zmenky za 26 miliónov eur a ďalších osem miliónov eur.