Aliancia tvrdí, že Markíza spoty odmietla bez toho, aby obsah a námet reklamy – takzvaný story board – videla. Televíziu v súvislosti s tým obvinila, že obmedzuje právo na slobodu prejavu, že zaujala stanovisko v prospech LGBT komunity a že nie je komerčnou stanicou, keďže za spoty chcela Aliancia za rodinu zaplatiť štandardnú cenníkovú cenu ako iné subjekty.

„Televízia Markíza tak deklaruje, že nie je rodinnou televíziou a že bez jasných pravidiel podporuje názory, ktoré sa jej hodia a odmieta tie, ktoré sa jej nehodia. Napísali sme preto list vlastníkovi televízie a požiadame o vysvetlenie, ako môže prísť k takému rozhodnutiu, a či bude takto televízia Markíza postupovať aj v prípade iných občianskych združení, ktoré budú chcieť v televízii vysielať akúkoľvek reklamu,“ uviedol hovorca Aliancie Anton Chromík.

Markíza obvinenia odmieta. „Rozhodnutie televízie nijako nesúvisí s témou referenda, ale hovorí o tom, ako budeme postupovať pri každom referende,“ reagovala hovorkyňa Markízy Tatiana Tóthová.

Aliancia rozhodnutie nevysielať spoty prisudzuje šéfovi televízie Matthiasovi Settelemu, ktorý mal podľa združenia uviesť ako dôvod aj to, že „druhá strana nemá prostriedky na kampaň“. K tvrdeniu Markíza nezaujala stanovisko.

Televízia tvrdí, že s Alianciou nikdy priamo nerokovala. Sprostredkujúcu agentúru, s ktorou jednala o nákupe reklamného priestoru, informovala v spomínanom duchu, že pred referendom nebude vysielať spoty podporovateľov referenda, ale ani aktivistov, ktorí sú proti.

K spravodajskému pokrytiu témy referenda a nepredávaniu reklamného priestoru vydala televízia aj interné memo.

„Nebudeme používať reklamný priestor našich staníc na to, aby sme vysielali priame alebo nepriame stanoviská za alebo proti referendu, alebo aby sme sa pozicionovali ako prívrženci alebo odporcovia politického alebo občianskeho hnutia. Tento postoj bol odsúhlasený aj vedením CME,“ píše sa v dokumente.

Markíza tiež poukazuje na to, že by mohlo prísť k situácii, že by si spoty objednala len jedna zo strán – buď iniciátori, alebo oponenti referenda.

„Prípadné vysielanie spotov len jednej zo strán by mohlo byť považované za stanovisko za alebo proti referendu a v niektorých prípadoch by mohlo zakladať nerovnocenné zaobchádzanie, ktorému sa chceme vyhnúť – bez ohľadu na tému konkrétnej iniciatívy,“ uvádza sa ďalej v internom dokumente adresovanom šéfovi spravodajstva a riaditeľovi Centra reklamy.

Televízia v internom dokumente porovnala aktuálnu situáciu s predvolebnou kampaňou - vysielanie politickej reklamy reguluje zákon a televízie majú nasadené špeciálne reklamné bloky.

Markíza napriek vzniknutému konfliktu naznačila, že zástupcov Aliancie za rodinu pozve na osobné stretnutie, ku ktorému dosiaľ nedošlo.

Aktualizované 17:06: Združenie sa priamo nevyjadrilo, či si reklamný priestor chce objednať u iných vysielateľov. „Práve v týchto chvíľach sa snažíme rokovať s inými mediálnymi partnermi, ktorí by naše printové materiály mohli šíriť po celom Slovensku. Zatiaľ nie sú tieto veci uzatvorené, preto sa nebudeme k prebiehajúcim rokovaniam vyjadrovať,“ uviedol pre Mediálne.sk A. Chromík. .