Vysielateľ Markíza – Slovakia dostal od Rady pre vysielanie a retransmisiu (RVR) tri finančné pokuty. Najvyššiu, až vo výške 16-tisíc eur za programy Sexy výhra a Akčná výhra, ktoré odvysielal na stanici Dajto.

Celkovo išlo o štyri relácie z januára, marca a mája tohto roka, ktoré podľa rady obsahovali nejednoznačné, nepresné a nesprávne inštrukcie o spôsobe riešenia zadaných úloh.

Oba formáty predstavujú audiotexové telefonické hry. Diváci v nich zakaždým riešili „matematický príklad“, za správnu odpoveď moderátorka lákala odmenou aj vyše tisíc eur. Bolo však prakticky vylúčené, že by sa k správnej odpovedi niekto z divákov mohol v skutočnosti dostať (viac v rámčeku pod článkom).

Rada s pokutou v danej výške nešla na hranicu možného - rozpätie možnej sankcie sa v tomto prípade pohybuje od 3 319 až po 165 969 eur.

Markíza zaplatí aj pokutu šesťtisíc eur za aprílovú reportáž z Televíznych novín odvysielanú s headlinom Osudný pád na korčuliach. Podľa mediálneho regulátora príspevok spôsobom spracovania a obsahom zasiahol do ľudskej dôstojnosti a práva na súkromie muža snímaného na nemocničnom lôžku a narušil aj súkromie jeho sestry.

Markíza musí platiť za podvodnícke „sexy“  súťaže

Najmenšiu pokutu 700 eur uhradí Markíza za odvysielanie upútavky na Modré z neba z 28. mája tohto roka, ktorú vysielateľ neoznačil rovnakým symbolom vekovej prístupnosti ako samotný program.

Najvyššiu sankciu udelila Rada aj tentoraz vysielateľovi Mac TV, prevádzkovateľovi staníc zo skupiny Joj. Za priveľa prerušení programu reklamou respektíve viackrát prešvihnutý 12-minútový limit na komerčné brejky počas jednej hodiny zaplatí televízia 18-tisíc eur.

Joj znova nepredložila aj viacero vyžiadaných záznamov vysielania, za celkovo 28 chýbajúcich materiálov jej RVR uložila pokutu 6 638 eur.

Za zlé označenie vekovej prístupnosti programov dostal Mac TV ešte pokutu päťtisíc eur, 3 500 eur musí vysielateľ uhradiť za upútavky na formát Deň a noc, pri ktorom sa previnil voči časti zákona o slušnosti a čestnosti reklamy.

Rada adresovala Jojke aj dve nefinančné pokuty – upozornenia na porušenie zákona v spravodajskej relácii Noviny TV Joj. V reportáži „Talianska“ kauza – Stretnutiu s Jolkou televízia neposkytla priestor na vyjadrenie dotknutej osobe, profesionálnej matke. Príspevok Zakliate policajné radary zas mal podľa rady obsahovať stanovisko ministra vnútra, v tom čase Daniela Lipšica, ktorý bol taktiež dotknutou osobou.

Rada otvorila aj viacero nových správnych konaní, v rámci nich napríklad preverí, prečo sa v júnovom Teleráne objavili vizuálne informácie o tovaroch Carat Vodka Premium a Carat Vodka. Reklama na alkoholické nápoje je povolená len medzi 22. a 6. hodinou.

RVR bude riešiť tiež podnet na skladbu Rosana, ktorú 17. júla zahralo podvečer Rádio Expres. Song vo vysielaní rotuje doteraz, podobne ako iné zahraničné skladby obsahuje niekoľko vulgarizmov v pôvodnom jazyku – angličtine. V refréne skladby od amerického rapera Wax sa napríklad spieva „What's my motherfucking name?“, skladba je však explicitná celkovo - ďalej sa v nej napríklad vyskytuje verš „I want to stay home and fuck her all day“.

Na svojom utorkovom zasadnutí zároveň Rada dodatočne udelila licencie na celoplošné vysielanie staniciam Digi Sport 2, Digi Liga majstrov 1 a Digi Liga majstrov 2.

Ako Sexy výhra zdiera divákov

Za celkovo štyri vydania formátov Sexy výhra a Akčná výhra zaplatí Markíza 16-tisíc eur. Problematické relácie odvysielala 11., 20. januára, 30. marca a 1. mája. Zakaždým nechala divákov riešiť „matematický príklad“. K správnemu výsledku by sa však zrejme nedopátral ani Einstein.

Svedčí o tom aj príklad - zadanie úlohy z 11. januára, keď mali diváci v Sexy výhre podľa moderátorkiných inštrukcií spočítať všetky čísla „na obrázku“. V textovom zadaní úlohy sa však uvádzalo, že je potrebné zrátať čísla „na obrazovke“ – je zrejmé, že ide o rozdielne zadanie, na obrazovke boli okrem čísiel v obrázku aj telefónne čísla, hodnota sumy, ktorú bolo možné aktuálne vyhrať či časomer. Do relácie prepojili počas takmer poldruhahodinového vysielania 95 súťažiacich. Cena za telefonát bola dve eurá.

Zadanie:

Markíza musí platiť za podvodnícke „sexy“  súťaže

Sexy výhra - pochybné zadanie

Rada v internom materiáli namietala aj proti označeniu úlohy ako matematického príkladu – postup s ohľadom na použité znamienka by viedol k výsledku 150, čo však nebola správna odpoveď. Obyčajné spočítanie čísiel na obrázku by zas implikovalo výsledok 88, takisto nesprávny. Moderátorka pridala počas svojho monológu aj ďalšiu nejasnosť navyše, keď v priebehu hry striedavo vyzývala na spočítanie všetky čísiel, respektíve číslic (číslo je vyjadrením množstva, počtu, poradia, číslica je písomný znak pre číselnú hodnotu).

A ako sa ale autori úlohy dostali k výsledku 614? Postup zverejnili na žiadosť RVR.

Riešenie podľa tvorcov hry:
„Písmená V, I, L, L, V, I uvedené v rámci zobrazeného nápisu (AVRIL LAVIGNE) predstavovali číselné hodnoty 5 (V), 1 (I), 50 (L), 50 (L), 5 (V), 6 (VI), 1 (I). Číslo 3 predstavovalo číslo 3, znamienko plus vo forme, ako bolo zapísané v zadaní, predstavovalo číslo 1 (rímska I), prvá zátvorka predstavovala číslo 100 (rímska C), číslo 5 predstavovalo číslo 1 (rímska I) a 100 (rímska číslica C), a to v dôsledku toho, ako bola táto číslica zapísaná, znamienko krát (x) predstavovalo číslo 10 (rímska číslica X), v digitálnej forme zapísané číslo 6 je číselnou hodnotou 5 a 6, druhá zátvorka predstavovala číslo 100 (rímska císlica C), znak plus predstavoval číslo 1 (rímska číslica I), v digitálnej forme zapísané číslo 8 predstavovalo všetky čísla od 1 až po deväť, číslo 40 bolo číslo 40 a aj 4, mínus 11 (zápis – 11) predstavovalo číslo 1, znamienko plus tak, ako bolo zapísané v zadaní, predstavovalo číslo 1 (rímska číslica I), číslo 2 bolo číslo 2, znamienko krát (x) bolo číslo 10 (rímska číslica x), v digitálnej forme zapísané číslo 8 sú všetky čísla od 1 až po 9, znamienko krát (x) predstavovalo číslo 10 (rímska číslica 10), číslo 5 je číslo 5, znamienko rovná sa (=) sú čísla 1, 1, 2, znak ? zapísaný spôsobom v zadanej úlohe predstavuje číslo 2. Spočítaním takto získaných čísiel je možné dosiahnuť výsledok 614.“

Stanovisko z pracovného materiálu Kancelárie RVR:
„Z uvedeného riešenia vyplýva, že úlohou divákov nebolo spočítanie všetkých čísiel ani číslic na obrazovke, ani riešenie matematického príkladu. Účastník konania na základe neznámeho kľúča pripísal rôznym znakom rôzne hodnoty. Napriek inštruovaniu divákov o počítaní príkladu bolo ich úlohou identifikovať v zadaní všetky čísla, pričom im nebol poskytnutí žiadny kľúč, ako pri tom postupovať. Vzhľadom na nejednoznačné zadanie mohol byt výsledok, ku ktorému by sa dopracovali, prakticky akýkoľvek.

Zo zadania nijak nevyplývalo, že majú zohľadniť číslice aj iných sústav (rímske číslice). Nie je tiež zrejmé, prečo zápis – 11 má mat hodnotu 1. Rovnako nie je zrejmé, prečo účastník konania po sebe nasledujúcim písmenám VI v slovnom spojení obsiahnutom na obrázku pripísal hodnotu 6, ale po sebe nasledujúcim písmenám IL hodnotu 49 nepripísal. Tiež nie je zrejmé, prečo má jedna zátvorka hodnotu 100 (čo má zrejme vychádzať z toho, že má ísť o rímsku číslicu C) a druhej táto hodnota pripísaná nebola.

K úlohe na obrazovke neboli recipientom poskytnuté žiadne pravidlá, ako by ju mohli riešiť, práve naopak, informácie sprostredkované počas vysielania pôsobili zmätočne, respektíve zavádzajúco, a nijak nespresnili, ako majú diváci postupovať. Voľba znakov, ktoré majú byť nositeľmi číselných hodnôt a číselné hodnoty, ktoré im boli pripísané, mali poľla nášho názoru jediný účel - urobiť zadanie nevyriešiteľným.“