Markíza v úvode súhrnnej informácie ubezpečuje partnerov, že všetky kampane doručí tak, ako boli objednané a naplánované. Televízia sa skraja roka musí vyrovnať s ratingovým poklesom a nárastom konkurenta Joj, ktorý využil odchod Markízy z antény.

Podľa údajov Markízy opustilo DVB-T platformu dosiaľ zhruba 40-tisíc domácností, ktoré prešli na káblovku či satelit a operátori hovoria o zhruba 500 – 1 000 nových objednávkach denne. V niektorých domácnostiach trvá podľa televízie aj pre tento nápor prechod dlhšie, na inštaláciu satelitu sa čaká aj do 30 dní.

Markíza očakáva, že alternatívny príjem ako anténu si napokon zabezpečí 50 – 70 percent pôvodných „DVB-T divákov“, čím by sa penetrácia DVB-T ako primárneho spôsobu príjmu v domácnostiach dostala podľa odhadu na 5 – 6 percent zo zhruba 12 percent v minulých rokoch. Pri anténe zostanú najmä nízkopríjmové domácnosti, ktoré pre reklamných zadávateľov nemusia mať kľúčový význam, naznačuje televízia.

V paneli TNS zmenilo spôsob príjmu podľa Markízy do 9. januára 22 percent domácností, ktoré využívali výhradne DVB-T. „Ak by panel plne odrážal túto novú situáciu, už teraz by vyzerala situácia ohľadom líderstva na trhu vo všetkých denných ukazovateľoch inak,“ informuje Markíza partnerov.

Televízia tiež upozorňuje, že panel domácností v peoplemetrovom meraní prechádza kalibráciou, čo prispeje k spresneniu čísel sledovanosti. Návrh TNS zahŕňa novú kalibráciu zrealizovanú do konca apríla, čo podlieha schváleniu subjektov v PMT, kde sú okrem Markízy aj ďalšie televízie a združenie mediálnych agentúr.

Markíza si je vedomá zníženej výkonnosti v úvode roka a klientom prezentuje, aký ďalší scenár na trhu bude podľa jej prognóz nasledovať. V liste uvádza, že už v súčasnosti je lídrom, ak sa berú do úvahy len domácnosti s káblovkou a satelitom. Celodenne chce byť jednotkou trhu v cieľovke 12 – 54 „vo väčšine dní“ ešte v priebehu januára a februára.

V marci a apríli už počíta televízia s tým, že bude väčšinu času lídrom aj v prime-time a na máj, teda po zmenách v peoplemetrovom paneli, stanovila, že bude opäť celkovým stabilným lídrom – celodenne aj v prime-time.

Otázku možného návratu do DVB-T odbíja televízia krátkou odpoveďou. „Do nekódovanej bezplatnej ponuky v klasickom DVB-T príjme sa nevrátime,“ dodáva Markíza.