Čas na zvyšovanie platieb podľa M. Maďariča nastal aj preto, že ich výška sa 11 rokov nevalorizovala, uviedol minister v rozhovore pre TASR.

„Dnes je cítiť prítomnosť kvalitného verejnoprávneho média, a preto by nám malo záležať na tom, aby sme ho dokázali spolufinancovať tak, aby mohlo byť ešte kvalitnejšie a poskytovalo ešte lepší servis,“ načrtol.

M. Maďarič sa tak priklonil k systémovému riešeniu, ktoré pred časom navrhlo aj vedenie RTVS a ktoré sa bude snažiť v najbližšom období presadiť. Minister však pripomenul, že zmena výšky úhrad je politické rozhodnutie a v súčasnosti nevie, ako by sa k otázke postavili poslanci parlamentu.

M. Maďarič očakáva po prípadnom zvýšení úhrad spustenie tretieho televízneho kanála, čo je záväzok, ktorý dal aj generálny riaditeľ RTVS V. Mika. Ak by úprava poplatkov v parlamente neprešla, podľa ministra kultúra by sa musel upraviť objem poskytovaných prostriedkov cez zmluvu so štátom. Naopak, priama finančná podpora štátu by mohla byť nižšia, ak by sa koncesie zvýšili.

Ak by RTVS nedostala viac peňazí, nevie si M. Maďarič predstaviť pokračovanie v pozitívnych trendoch vo vysielaní RTVS. „Treba si uvedomiť, že kým RTVS má rozpočet približne 100 miliónov eur, Česká televízia a Český rozhlas pracujú dohromady s rozpočtom okolo 350 miliónov eur,“ pripomenul pre TASR minister.

Iniciatívu zvýšiť úhrady verejnosti navrhol koncom mája tohto roka V. Mika, predstavu o výške platieb nekonkretizoval, pripomenul však, že len premietnutím inflácie za uplynulé roky by sa čiastka blížila k siedmim eurám.

V najbližšom období chce vedenie RTVS ešte zintenzívniť diskusiu o financovaní RTVS. „Na jeseň to musí byť veľmi silná téma, pretože bez zmeny alebo cesty, ako tú zmenu dosiahnuť, sa nepostaví udržateľný rozpočet na rok 2015. Alebo sa postaví tak, že to bude na úkor niečoho. Bude to rozpočet, ktorý bude musieť siahnuť aj na obsah a na program,“ uviedol v rozhovore pre TREND V Mika s tým, že už v tomto roku pripravil RTVS rozpočet, ktorý je o 9,1 milióna eur nižší ako rozpočet roku 2013.

„Podarilo sa to vďaka úsporám z minulého roka, ktoré sme preniesli. Alokovali sme všetky zdroje do programu, takže ten neutrpel. Všetky výdavky boli sekundárne. V ďalšom roku však už úbytok môžeme urobiť len na úkor programovej služby. Spýtam sa verejnosti, čoho sa vzdáme: Športu? Hudobných telies? Vzdáme sa detských programov? Nechcem to urobiť. Nechcem byť riaditeľ, ktorý sa niečoho vzdá, ktorý nebude ambiciózny,“ dodal V. Mika.

RTVS argumentuje tiež tým, že poplatky za verejnoprávne vysielanie patria u nás k najnižším v Európe.