Licenčná rada začala voči Markíze šesť správnych konaní za možné nezákonnosti v SuperStar

Rada pre vysielanie a retransmisiu začala riešiť možné porušenia zákona v súvislosti s vysielaním Česko Slovenskej SuperStar. Voči televízii Markíza začala šesť správnych konaní vo veci podozrenia z nedodržania zákonných ustanovení, ktoré sa týkajú ochrany ľudskej dôstojnosti a nesprávneho uplatnenia jednotného systému označovania programov.

Sťažnosti sa týkali najmä vulgarizmov a sexuálnych narážok vo vyjadreniach porotcov na adresu súťažiacich v septembrových vydaniach programu. Niektoré podnety vo všeobecnosti smerovali voči nevhodnému správaniu porotcov k mladším účinkujúcim.

Voči Markíze začala licenčná rada okrem SuperStar ešte jedno správne konanie vo veci možného porušenia zákonných ustanovení o ochrane ľudskej dôstojnosti v súvislosti s odvysielaním príspevku Sexuálny škandál na fare v programe Televízne noviny z dňa 14. septembra 2009.

Licenčná rada tiež upozornila na porušenie zákona najväčšieho slovenského káblového operátora UPC Broadband Slovakia. Bez súhlasu vysielateľa totiž šíri vysielanie českej televízie Prima. Stanicu má však v ponuke aj väčšina konkurenčných kábloviek či IPTV operátorov.

Licenčná rada začala voči Markíze šesť správnych konaní za možné nezákonnosti v SuperStar

Záhorie príde o vysielanie skalického Rádia G3. Rada odňala licenciu jeho prevádzkovateľovi, spoločnosti Adut Plus, keďže protizákonne uskutočnila prevod podielu na základnom imaní v rozsahu prevyšujúcom 55 percent celkovej hodnoty základného imania počas trvania platnosti licencie. Nepožiadala totiž o predchádzajúci súhlas rady s takýmto prevodom.

Rádio G3 vysiela na frekvenciách 89,2 MHz v Skalici a 101,5 Mhz v Senici. Od novembra 2003 nadväzuje na svojho predchodcu Rádio Adut, ktoré existovalo od roku 1998. Stanica bude musieť v zákonnej lehote ukončiť vysielanie.

Rada ďalej začala osem správnych konaní vo veci odňatia frekvencií pridelených na analógové televízne vysielanie v rámci prípravy prechodu na digitálne vysielanie. Digitálna anténová televízia má štartovať do konca tohto roka, multiplexy, ktoré fungujúce na súčasných frekvenciách veľkých televízií, sa majú spustiť do polovice budúceho roka. Viac informácií na digitalNews.sk.

Na Orave vznikne nová televízia. Rada udelila spoločnosti TV Oravia licenciu na regionálne digitálne vysielanie rovnomennej stanice. Prevádzkovať ju bude z Námestova. Spoločnosti Seware Multimedia predĺžila platnosť licencie na vysielanie programovej služby ATV.

Pozrite si kompletnú informáciu zo včerajšieho zasadnutia Licenčnej rady
• Čo bolo včera na programe zasadnutia: Licenčná rada dnes začne riešiť prvé sťažnosti na vulgarizmy a sexuálne narážky v SuperStar

Markíza si vyslúžila aj upozornenie na porušenie zákona za nedodržanie objektívnosti spravodajstva v súvislosti s odvysielaním príspevku Odvolávanie premiéra Fica v rámci programu Dnes z dňa 14. júna 2009.

Zákon porušila aj televízia Joj. V relácii Webmaster z dňa 26. septembra 2009 nedodržala ochranu maloletých a nesprávne uplatnila jednotný systém označovania programov.