Po mediálnej prestrelke sa generálny riaditeľ RTVS Václav Mika stretol vo štvrtok s predstaviteľmi vydavateľstva W Press. Ďalší osud relácie Pod Lampou nebol podľa stanoviska RTVS ani po rokovaniach zrejmý, rezolútnejšie vyjadrenie však poskytol moderátor Štefan Hríb. 

„Dnešným zákerným rokovaním Václav Mika definitívne pochoval a zabil Lampu v RTVS. Je mi to veľmi ľúto,“ napísal v reakcii.

W Pressu už RTVS nedôveruje

RTVS trvá na svojom stanovisku, že W Press už nepovažuje za dôveryhodného zmluvného partnera. Podľa telerozhlasu si vydavateľstvo cez jej vysielanie riešilo vlastné obchodné aktivity. A to aj tým spôsobom, že moderátor Š. Hríb vyzval divákov Pod lampou a čitateľov .týždňa, aby pomohli s financovaním 50-tisícovej pokuty, ktorú RTVS dostala od Rady pre vysielanie a retransmisiu za Lampu o Cervanovej. Podľa zmluvy medzi RTVS a W Pressom si telerozhlas mohol túto sankciu nárokovať od vydavateľstva ako dodávateľa relácie. W Press už aj sumu televízii zaplatil.

„W Press nemôže byť dôveryhodným zmluvným partnerom RTVS a to nielen z dôvodov marketingových a obchodných aktivít vydavateľstva, na ktoré využíva formát Pod lampou, ale najmä v súvislosti so zodpovednosťou RTVS a jej hospodárením s verejnými zdrojmi,“ konštatuje vo štvrtkovom stanovisku televízia.

Vo vzduchu je ďalšia pokuta

RTVS v súvislosti s tým poukazuje na inú sankciu, ktorá jej hrozí. V súčasnosti vedie ďalší súdny spor, v ktorom čelí žalobe o 150-tisíc eur za náhradu nemajetkovej ujmy za zásah do práv na ochranu osobnosti. O tej vo štvrtok informoval Nový Čas. Kto je žalujúcou stranou, sa Mediálne.sk zatiaľ nepodarilo zistiť.

Telerozhlas od W Pressu žiada, aby sa zaviazal, že odškodné zaplatí v prípade, ak o ňom súd rozhodne.

V doterajšej zmluve medzi RTVS a W Pressom sa hovorilo o tom, že vydavateľstvo znáša sankcie uložené Radou pre vysielanie a retransmisiu, teda pri porušení zákona o vysielaní a retransmisii. A zároveň, že „každá zo zmluvných strán má právo na náhradu škody spôsobenú porušením povinností druhou zmluvnou stranou“.

Kto by 150-tisícové odškodné v konečnom dôsledku hradil, by záviselo od toho, či by si RTVS - v prípade prehratého sporu - sumu od W Pressu nárokoval, vo vyhrotenom prípade opäť súdnou cestou. 

Telerozhlas tvrdí, že v súvislosti so 150-tisícovou žalobou mal ešte vlani v auguste s W Pressom uzavrieť Dohodu o pristúpení k záväzku. „Tá sa ale napokon nepodpísala kvôli okolnostiam, ktoré vznikli pri rokovaní a v záujme ďalšej spolupráce. Vzhľadom na súčasný vývoj situácie sme túto dohodu dnes (pozn. red.: vo štvrtok) opätovne spoločnosti W Press, a.s., predložili s príslušnou lehotou na vyjadrenie,“ uviedla verejnoprávna televízia.

„RTVS si nemôže dovoliť uzatvoriť zmluvnú spoluprácu so spoločnosťou, ktorá vytvára konkrétny formát spôsobom, ktorý na seba opakovane viaže riziko sankcií a pokút,“ uzavrel RTVS. 

W Press na tieto fakty prezentované telerozhlasom priamo nereagoval, no k dohode zjavne podľa Hríbovho vyjadrenia nepristúpi.

Ide o Lampu so Spišiakom z roku 2011

Predmetný súdny spor sa týka vydania Lampy z júna 2011, v ktorom bol v danej pasáži relácie jediným pozvaným Š. Hríba policajný prezident Jaroslav Spišiak. Ten bez oponenta hovoril o viacerých témach, okrem iného o údajnej objednávke vraždy vlastnej osoby.

J. Spišiak vo vysielaní RTVS povedal, že jeho vraždu si objednal istý pracovník policajného prezídia. Iná osoba ho mala obviniť z brania úplatku v hodnote 300-tisíc korún, pričom „obe tieto osoby unikajú spravodlivosti“.

Licenčná rada program hodnotila ako politickú publicistiku, dospela k záveru, že vysielateľ nezabezpečil objektívnosť a nestrannosť, tým „že témy sprostredkoval respondentovi len z pohľadu jedného subjektu – J. Spišiaka, ktorý je verejnosti známou a činnou osobou“. Za prehrešok musel RTVS odvysielať oznam o porušení zákona.

Okrem toho však stále čelí aj spomínanej občiansko-právnej žalobe na súde, ktorej výsledkom môže byť vysoké finančné odškodné.

Na Dvojke sa na tento štvrtok  pôvodne plánovaná diskusia večer neodvysiela. Nahradí ju dokument Absolventi.