RTVS zatiaľ priamo nereagovala na vyjadrenia režiséra Pod lampou Mária Homolku či moderátora Štefana Hríba, ktoré sa objavili v ostatnom vydaní časopisu .týždeň.

Okrem iného sa v týždenníku v textovej podobe objavil prepis dialógu z rokovania medzi tvorcami relácie a zástupcami RTVS – riaditeľom Václavom Mikom a programovým šéfom Tiborom Búzom.

Z prepisu napríklad vyplýva, že RTVS sa nevyjadrila k tomu, či má naďalej záujem o reláciu ako takú.

V oficiálnom stanovisku telerozhlas zatiaľ iba všeobecne uviedol, že „je zrejmé, že nám záleží na našich divákoch relácie Pod lampou“.

Komplexnejší vlastný pohľad na okolnosti ukončenia spolupráce s W Pressom chce manažment RTVS prezentovať na štvrtkovom rokovaní Rady RTVS.

„RTVS poskytne všetky informácie a fakty, ktoré objasnia nielen okolnosti ukončenia spolupráce, ale aj podmienky za akých štandardov RTVS uzatvára partnerskú a zmluvnú spoluprácu,“ píše sa v aktuálnom stanovisku telerozhlasu.

Verejnoprávna televízia zároveň podotkla, že rešpektuje názor signatárov otvoreného listu V. Mikovi, v ktorom sa vyše 160 osobností vyjadrilo proti koncu Pod lampou.

„Veríme, že RTVS aktuálne preukazuje svoju mediálnu integritu a schopnosť odolávať akýmkoľvek tlakom, zdôrazňujeme aj politickým. Rovnako ale nemôžeme uzatvárať dohody a zmluvné spolupráce pod iným typom nátlaku, ako v tomto prípade vyvíja vydavateľstvo W Press,“ napísala televízia v reakcii na list.

Podľa názoru RTVS navyše stanoviská v otvorenom liste vychádzajú skôr z jednostranných informácií, ktoré publikovalo len vydavateľstvo W Press.

„Pripomíname fakt, že RTVS žiadnym spôsobom nezneužila svoj mediálny priestor na interpretáciu reálnej situácie a faktov, ktoré viedli k ukončeniu ďalšej spolupráce s vydavateľstvom W Press,“ doplnil telerozhlas.