Senát Špecializovaného trestného súdu pokračuje v pojednávaní v kauze zmeniek. Na ďalšie pojednávacie dni si privolal aj znalcov. Erika Straková, ktorá má vypovedať v pondelok aj Milan Nouzovský, ktorý má prísť v utorok, skúmali sporné zmenky.

K nim chce klásť otázky aj obžalovaný P. Rusko, kvôli ktorému bolo naposledy hlavné pojednávanie prerušené. Tvrdí totiž, že je práceneschopný, čo má dokazovať aj potvrdenie od lekára. Ošetrujúcim lekárom P. Ruska je Peter Lipták, ktorý je známy pre medializáciu svojich výrokov o prijímaní darov od pacientov. O péenke pre obžalovaného s ním po ostatnom pojednávaní hovoril TREND v rozhovore.

Obžaloba vidí psychologické vydieranie súdu

Takéto konanie obžalovaného považujú prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Ján Šanta aj obhajca poškodenej Markízy Daniel Lipšic za obštrukciu. To obhajoba odmieta aj vzhľadom na to, že išlo o prvé ospravedlnenie takéhoto druhu v tomto konaní.

Podľa informácií TASR sa P. Rusko nehodlá na pojednávaní zúčastniť ani v pondelok, na ktorý bola presunutá znalkyňa E. Straková. P. Rusko sa v posledných týždňoch na pojednávaniach nezúčastňoval, dával opätovne súhlas na konanie v neprítomnosti. Tento súhlas bol však odvolaný po tom, čo mal súd pristúpiť k vypočúvaniu znalcov s odôvodnením, že im chce klásť otázky.

Počas hlavného pojednávania neboli zatiaľ ani raz obžalovaní P. Rusko a Marian Kočner spolu prítomní. M. Para nevylúčil, že ide o taktiku.

Aktualizované o 10:13: Zdravotnícky odbor Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) podľa D. Lipšica tvrdí, že P. Rusko sa môže zúčastniť pojednávania bez ohrozenia života a zdravia. P. Rusko sa na pondelkové pojednávanie opätovne nedostavil, dôvodom je hospitalizácia, udelil ale súhlas na konanie v neprítomnosti.

„Jeho prítomnosť na hlavnom pojednávaní by nijako neohrozila jeho zdravotný stav,“ uviedol D. Lipšic. Obhajoba však vyžaduje, aby zdravotný stav obžalovaného posúdila „neutrálna strana“.

„Tento súhlas je vynútený a vždy to bude súhlas udelený pod nátlakom a strachom,“ povedal obžalovaný na margo udelenia súhlasu na konanie v neprítomnosti, ktorý dodatočne udelil.

Podmienil ho však tým, že sa nebudú vypočúvať znalci, ktorí skúmali sporné zmenky. Súhlas udelil podľa vlastných slov preto, že sa bojí, že senát vyhovie prokurátorovi Úradu špeciálnej prokurátorovi J. Šantovi, ktorý pre P. Ruska žiada väzbu. Odmieta, že by svoju diagnózu simuloval.

„Obžalovaný nemá žiadne právo podmieňovať, čo sa má a nemá vykonať,“ reagoval J. Šanta. Na toho nadviazal D. Lipšic, ktorý opätovne žiadal súd, aby vydal zatýkací rozkaz, vyjadrenie P. Ruska považuje za psychologické vydieranie súdu.

Pojednávanie v kauze zmeniek pokračuje čítaním listín. Plánovaní znalci vypočutí zatiaľ nebudú.

Vypočujú aj ďalších

Na ďalšie pojednávacie dni sú predvolaní taktiež manželia Vargovci, ktorých navrhla obhajoba obžalovaných.

Pavol Varga v minulosti vstúpil spolu s manželkou Katarínou do spoločnosti Gamatex (cez firmu A.D.A.M.), ktorá mala s Markízou známy spor. Ten podľa obhajoby obžalovaných vyústil do podpísania sporných zmeniek. Predvolaný je aj niekdajší štátny úradník Ivan Beňačka.

Vdova po zavraždenom advokátovi Ernestovi Valkovi Oľga Valková by mala svedčiť v stredu. Práve na osobu Ernesta Valka odkazujú viackrát obžalovaní ako na človeka, ktorý riešenie cez sporné zmenky vymyslel. To dlhodobo spochybňuje obžaloba aj s obhajcami Markízy, ktorí poukazujú na to, že obžalovaní opakovane odkazujú na ľudí po smrti.

Aktualizované o 15:30: Súd sa zaoberal aj výpoveďou bývalého výkonného riaditeľa CME F. Klinkhammera. Keďže žije v zahraničí, senát umožnil jeho výpoveď čítať. „Nemal som vedomosť o existencii týchto zmeniek až do začiatku roka 2018. Ak by takéto zmenky boli, tak by som mal určité povinnosti ako pracovník CME,“ uviedol vo svojej svedeckej výpovedi F. Klinkhammer. Tú na pojednávaní Šanta číta, pretože svedok nežije na Slovensku. Predseda senátu Emil Klemanič pred čítaním svedeckej výpovede vyhlásil, že je svedok pre súd nedosiahnuteľný, a teda sa povoľuje jej čítanie.

F. Klinkhammer vo svojej svedeckej výpovedi taktiež uviedol, že by musel zmenky nahlásiť v USA vzhľadom na to, že je CME americká spoločnosť, kótovaná na burze v New Yorku. Ich nenahlásenie by mohlo spôsobiť aj vyšetrovanie americkou FBI.

„On s touto spoločnosťou nemal vôbec nič spoločné,“ uviedol v reakcii na svedkovu výpoveď obžalovaný M Kočner. Ten ju spochybnil v tom, že podľa neho F. Klinkhammer nemal v spoločnosti STS, s. r. o. žiadnu funkciu. O zmenkách preto nemal odkiaľ vedieť.

„STS mala zriadenú radu zástupcov, ktorej bol pán F. Klinkhammer predsedom. Táto rada zástupcov dohliadala na chod STS a Markíza bola vlastne len držiteľom licencie,“ reagovala zástupkyňa Markízy Lucia Tandlich. Tá doplnila, že F. Klinkhammera citoval ako svedka, ktorý o zmenkách vedel, aj Pavol Rusko ešte v civilnom konaní. Ten sa na pondelkový pojednávací deň nedostavil zo zdravotných dôvodov.

Obžalovaní M. Kočner a P. Rusko podľa obžaloby prokurátora po vzájomnej dohode s obvineným Štefanom Aghom, ktorého trestná vec bola vylúčená na samostatné konanie, vyhotovili štyri sfalšované zmenky. Mali ich predložiť ako prílohy na vydanie platobných rozkazov.

M. Kočner čelí obžalobe v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a v kauze spoločnosti Gatex z porušovania povinností pri správe cudzieho majetku. P. Rusko je obžalovaný z objednávky vraždy Sylvie Klaus-Volzovej.