Vyradenie televízie Prima z analógovej ponuky UPC spustilo ďalšie reakcie. Najväčšieho slovenského operátora mali nasledovať ďalší. Objavili sa informácie o údajnej dohode slovenských a českých súkromných staníc, podľa ktorej má Prima odísť zo Slovenska do konca roka 2009. Do veci sa však okrem médií zapojili i štátne orgány: po Rade pre vysielanie a retransmisiu aj Protimonopolný úrad.

Protimonopolné šetrenie. V súvislosti s vyraďovaním Primy z káblových ponúk začal Protimonopolný úrad konať nedávno. "Protimonopolný úrad SR dostal v danej veci podnet a v súčasnosti má vo veci otvorené všeobecné šetrenie, v rámci ktorého danú situáciu preveruje," potvrdila pre Mediálne.sk hovorkyňa úradu Alexandra Bernáthová s tým, že bližšie informácie poskytne až po ukončení prešetrovania.

Podľa informácií Mediálne.sk úrad kontaktoval niektorých operátorov a skúma, či nebola obmedzená hospodárska súťaž vysielateľov. Potvrdila to právna zástupkyňa Satro Natália Hudáková: "Týka sa to Primy a pravdepodobne i slovenských staníc, ktoré odišli z českého trhu. Úrad požaduje podklady alebo informácie vo veci možnej dohody obmedzujúcej súťaž medzi vysielateľmi programovej služby. Žiada informácie o Prime, jej vysielaní, respektíve o šírení, o našom správaní sa a požaduje poskytnutie informácií k iným kanálom." Satro bolo oficiálne kontaktované začiatkom októbra. Hudáková nevie, v akom štádiu dnes vec je.

Kauza Prima pokračuje

Len tichý súhlas?  V súvislosti s vyraďovaním Primy z kábloviek sa hovorí aj o tom, či vôbec Prima mohla na Slovensku vysielať. "Toto je zvláštna situácia, lebo retransmisia je dovolená len v rámci cezhraničného presahu. To znamená, že diváci české stanice chytali na terestriál alebo lokálnu dedinskú káblovku, ktorá ich prijímala v blízkosti českých hraníc. Tak to je aj v rámci právneho statusu v poriadku. V minulosti bola Prima a Nova šírené konkurenciou, trebárs v Košiciach alebo Prešove – ďaleko od českých hraníc – a tam nemožno hovoriť o presahu," hovorí marketingový manažér  Michal Šuran zo spoločnosti Towercom, prevádzkujúcej satelitný Skylink. Podľa platného zákona mohla licenčná rada odobriť káblovke zaradenie tejto a hociktorej inej stanice, iba ak bolo podložené vyhlásením pôvodného vysielateľa o tom, že súhlasí so šírením svojho signálu. Ak teda rada postupovala zákonne, súhlas musel existovať. "Ešte v roku 2001 vtedajšia spoločnosť FTV Premiéra s.r.o. ako predchádzajúci majiteľ doručil súhlas Slovenskej asociácii pre káblové telekomunikácie a tento súhlas podľa našich informácií nebol nikdy žiadnym spôsobom priamo odvolaný, nikdy ho nezobrala FTV Premiéra alebo terajší majitelia späť," tvrdí firemná právnička jedného z najväčších operátorov Satro Hudáková. Satro ako člen SAKTu vychádzal z tohto súhlasu a na základe neho aj registroval Primu v rastroch. "Satro samotné nikdy nedostalo súhlas ako prevádzkovateľ retransmisie, ale vždy sa to odvodzovalo od členstva v SAKTe." Takýto podmienený súhlas využívajú aj iné stanice, napríklad verejnoprávni vysielatelia združení v Európskej vysielacej únii EBU, kam patrí aj ČT.

Existenciu súhlasu v písomnej forme však vedúci sekcie SAKT Štefan Mišovic poprel. Ale podľa informácií Mediálne.sk Prima a SAKT v minulosti viackrát spolu komunikovali a Prima údajne verbálne nenamietala proti svojej prítomnosti na Slovensku. Prima na otázku, či ústne alebo písomne udelila súhlas, nereagovala. "Samozrejme je nám ľúto, že slovenskí diváci nemajú možnosť naše vysielanie sledovať, ale bohužiaľ v tejto chvíli nemožno postupovať inak. Vysielacie práva k programom máme len pre územie Českej republiky," znie celé stanovisko televízie sprostredkované hovorkyňou Janou Kocovou.

Zmizla, ale ostala. Približne pred rokom prišiel všetkým káblovým operátorom list od Primy, aby ju stiahli z rastrov – pre Mediálne.sk to potvrdil Mišovič zo SAKT. Z veľkých hráčov tak dodnes neurobil nikto. Mať Primu totiž môže byť výhoda – najmä ak ju konkurenciu už škrtla.

Kauza Prima pokračuje

Najväčší operátor UPC ju vyradil z analógu: "Čo sa týka TV Prima, v tejto veci nejde o záležitosť jedného operátora, ale o záležitosť celého trhu, ktorá bola podľa nás v médiách už opakovane vysvetlená," komentoval krok hovorca Jaroslav Kolár. V digitálnej ponuke si ju UPC ponechalo a uvádza to aj na svojom webe. Licenčná rada v stredu rozhodla, že UPC šírením Primy porušuje zákon, keďže nemá súhlas vysielateľa.

Kauza Prima pokračuje

Prevádzkovateľ satelitnej Digi TV Primu oficiálne nemá. S neoficiálnym šírením v káblových rozvodoch Digi Slovakia ho však nebolo možné konfrontovať, keďže na Slovensku nemá nikoho s kompetenciou odpovedať na novinárske otázky. Dnes je jednou z firiem, voči ktorej začala licenčná rada správne konanie.

Kauza Prima pokračuje

Na poli satelitnej televízie konkuruje Digi TV operátor Skylink. Ten Primu má, ale na internete tvrdí, že na Slovensku je príjem z dôvodu vysielacích práv obmedzený. "Prima a Nova sú primárne určené iba pre karty na český trh a ak sa vyskytne, že fungujú aj na slovenských kartách, je to iba v rámci testu regionalizácie. Testujeme systém, aby sme ho nastavili tak, že v budúcnosti budeme môcť obmedzovať kanály v rámci regionalizácie. Dobudovávame nový systém, ktorý umožní vypínať a zapínať kanály podľa teritória," hovorí marketingový manažér Šuran a dodáva: "České stanice sú jednoznačne žiadané a zaujímavé. Jediný problém je, že nakupujú content s obmedzením na české územie."

Kauza Prima pokračuje

Satro všetky zmienky o Prime v rastroch zo svojho webu vymazalo. Rada pre vysielanie a retransmisiu však aj voči nemu koná, Satro totiž reálne Primu v ponuke má. "My sme oficiálne požiadali Primu o súhlas a chceli sme vyvolať rokovanie. Naša snaha pretrváva, ale žiaľbohu sme stále nedostali odpoveď," hovorí programová manažérka Gabriela Nemkyová. Satro chce od Primy vysvetlenie vo veci súhlasu pre SAKT, žiada uznať návrhy na uzavretie individuálnej zmluvy o šírení a Prime navrhuje viaceré varianty. Podľa právničky urobili kroky z ich pohľadu potrebné na to, aby mohli naďalej šíriť túto programovú službu.

Kauza Prima pokračuje

Konkurencia Satra, ktorou je napríklad v Nitre Orange a jeho káblová služba FiberTV, totiž Primu naďalej ponúka, i keď s poznámkou, že ide o testovacie vysielanie. "Situáciu momentálne analyzujeme. Neprináleží nám  však  komentovať obchodné stratégie a rozhodnutia televíznych staníc samotných," reagoval hovorca Richard Fides na otázku, ako Orange zareagoval na snahu Primy odísť zo slovenských kábloviek.

Kauza Prima pokračuje

Prima ostáva aj v káblovke Magio od T-Comu, ani v tomto prípade sa jej prítomnosťou netají na webe. "V ponuke televízie Magio zatiaľ česká TV Prima zostáva. Naďalej však budeme sledovať vývoj na trhu, detailné informácie o obchodných rokovaniach spoločnosť Slovak Telekom nezverejňuje," tvrdí hovorkyňa Janka Burdová.

Prima mlčí. Samotná Prima v tejto veci na otázky neodpovedá. Nehovorí, či je spokojná s tempom, akým ju sťahujú z nášho trhu, či chystá ďalšie kroky, či niekedy udelila slovenským operátorom súhlas, ani nijako nehodnotí nedávne stiahnutie Joj z Česka. Riešenie je momentálne v jej rukách, na slovenskej licenčnej rade, u káblových operátorov a možno i na Protimonopolnom úrade.

Chronológia vyraďovania staníc

2001 podľa káblového operátora Satro udelila Prima súhlas na šírenie v členských sieťach Slovenskej asociácie pre káblové telekomunikácie (SAKT)
2002 štartuje televízia Joj
2002 Nova sa sťahuje zo Slovenska – údajne pre nevysporiadané autorské práva na naše územie
marec 2007 Česká televízia tvrdí, že na Slovensku ostane – nemá problém so šírením svojich staníc s výnimkou ČT 4 Sport
marec 2007 Prima na otázku, či aj ona nemá vysporiadané autorské práva a mala by sa teda stiahnuť zo Slovenska, nereaguje
cca. október 2008 Prima podľa SAKT rozposlala listy slovenským káblovkám, aby ju nešírili
marec 2009 šéf televízie Nova Petr Dvořák namieta proti tomu, aby boli Markíza, Joj a Joj Plus v ponuke českých káblových operátorov. Dodáva, že ani Prima by nemala byť šírená na Slovensku
apríl 2009 ČT opäť potvrdzuje záujem ostať na Slovensku
jún 2009 objavuje sa list TV Joj českým káblovým operátorom, aby ju nešírili
júl 2009 Joj odchádza z Česka. Vyradila ju väčšina kábloviek
júl 2009 Mediálne.sk sa pýta televízie Prima, či bude žiadať slovenské káblovky o vyradenie z rastrov. Prima neodpovedá
august 2009 najväčší slovenský operátor UPC vyraďuje Primu z analógovej ponuky. V digitálnej ostáva
august 2009 objavuje sa informácia, že údajne existuje širšia dohoda medzi komerčnými vysielateľmi v oboch krajinách o vzájomnom vyčistení trhu, podľa ktorej musí Prima úplne zmiznúť z ponúk slovenských operátorov do konca roka
• august 2009 Prima hovorí, že má nakúpené práva len pre Česko
august 2009 generálny riaditeľ Primy Marek Singer hovorí: „Existuje aj snaha o spoluprácu so slovenskými televíziami, aby sme si navzájom vyčistili priestor, aby Joj nevysielala v Česku a podobne.“
október 2009 Rada pre vysielanie a retransmisiu rieši možné neoprávnené šírenie Primy na Slovensku. Trnavatel (patriaci pod UPC), Digi Slovakia a Satro údajne nenahlásili ukončenie platnosti súhlasu zo strany Primy
• október 2009 Protimonopolný úrad SR otvára šetrenie v súvislosti s vyraďovaním českých staníc z kábloviek
• október 2009 licenčná rada upozorňuje UPC na porušenie zákona: šíri Primu bez súhlasu vysielateľa