JOJ a TA3 - J&T a Grafobal si vymenili televízie

Finančná skupina J&T, ktorá je formálnym majiteľom spravodajskej televízie TA3, a spoločnosť Grafobal podnikateľa Ivana Kmotríka, ktorej patrí televízia JOJ, si vymenia navzájom stanice. Druhú najsledovanejšiu súkromnú stanicu kupuje novozaložená spoločnosť J&T Media Enterprises. Zmluvy podpísali zástupcovia J&T Media Enterprises, a.s., Grafobal Group a.s., a J&T Finance Group v pondelok 15. januára.

JOJ a TA3 - J&T a Grafobal si vymenili televízie

„Televízia JOJ si vybudovala pevné postavenie na slovenskom mediálnom trhu a ukazuje sa ako veľmi dobre naštartovaný projekt. Chceme priniesť ďalšie impulzy, ktoré by jej mali priniesť zvýšenie dynamiky rozvoja a vybudovať silný mediálny dom. Žijeme v mediálnej dobe, hodnota médií stále rastie a preto je táto oblasť strategicky zaujímavá,“ uviedol v tlačovej správe majiteľ J&T Media Enterprises a partner skupiny J&T Peter Korbačka.

J&T kupuje od Grafobalu okrem držiteľa licencie – spoločnosti MAC TV, s.r.o., aj predajcu reklamného času Mag Media, s.r.o., a servisnú spoločnosť Slovenská produkčná, a.s., ktorá pre JOJ vyrába program.

JOJ a TA3 - J&T a Grafobal si vymenili televízie

Grafobal Group bude v budúcnosti naopak vlastniť stopercentný podiel v spoločnosti C.E.N., s.r.o., ktorá je prevádzkovateľom spravodajskej televízie TA3. C.E.N. vlastnila skupina J&T podľa obchodného registra oficiálne od konca roku 2004. Predaj TA3 majiteľovi JOJ je súčasť transakcie. Hlavný akcionár Grafobalu Ivan Kmotrík sa tak po rokoch špekulácií, kedy sa v mediálnej brandži považoval za skutočného investora televízie, stane reálnym majiteľom TA3. Ivanovi Kmotríkov bude v mediálnej oblasti okrem toho naďalej patriť významná mediálna agentúra Unimedia či reklamná agentúra Euro RSCG.

J&T mala s majiteľom JOJ väzby už od konca roku 2004, teda krátko potom, ako J&T vstúpila do dodnes stratovej televízie TA3. Koncom novembra 2004 sa podľa obchodného registra zriadilo na obchodný podiel Grafobalu v spoločnosti MAC TV záložné právo v prospech J&T Banky.

JOJ a TA3 - J&T a Grafobal si vymenili televízie

Obchodní partneri bližšie detaily o aktuálnej transakcii nechcú zverejniť. Podľa informácií Mediálne.sk by si budúce zisky televízie JOJ mala J&T Media Enterprises deliť s ďalšími akcionármi, pričom J&T by mal priamo pripadnúť 51-percentný podiel sa všetok profit z televízie JOJ bude deliť medzi firmami a osobami skupiny J&T. (oprava - Mediálne.sk)

Skupina J&T už teraz hovorí, že prostredníctvom dcéry J&T Media Enterprises plánuje budovať svoje mediálne aktivity. Firma má zastrešiť spoločnosti tvoriace televíziu JOJ a následne ďalšie spoločnosti v mediálnej oblasti, ktoré by mali byť súčasťou budúceho mediálneho domu. Výmenu televízií a vstup nových majiteľov bude musieť ešte schváliť Rada pre vysielanie a retransmisiu. Tlačová správa TV JOJ.

(tc)