Joj dosiaľ oficiálne predaj Senzi nekomentovala. Z výročnej správy vyplýva, že podiel v televízii predala za 10-tisíc eur. Nadobúdateľom je spoločnosť Nunez NFE režiséra Petra Núñeza, ktorému predtým patrila druhá polovica firmy.

Okrem slovenskej Senzi je P. Núñez takmer polovičným akcionárom aj v českej stanici Barrandov Muzika. Tú vlastní spoločnosť Barrandov Muzika, ke 51-percentný podiel ovláda Jaromír Soukup, ktorý vlastní televíznu skupinu Barrandov.

Do slovenskej skupiny Joj Group tak oficiálne patrí v súčasnosti šesť staníc – Joj, Plus, Wau, platený detský kanál RiK, platený filmový kanál Joj Cinema a detská stanice Ťuki, ktorú exkluzívne šíri Slovak Telekom.

Joj Media House vo výročnej správe uvádza finančné detaily aj k ďalším obchodom, ktoré prebehli v minulom roku. Zvyšné pohyby boli akvizíciami spoločností.

Cez BigBoard Praha získala vlaní v júli Joj Media House 60-percentný podiel v spoločnosti Qeep, ktorá je matkou spoločnosti Barrandia podnikajúcej v segmente vonkajšej reklamy (veľkoplošné plochy). Podiel nadobudla Joj Media House za 1,25 milióna eur. BigBoard nakupoval už aj v tomto roku, keď prevzal polovičný podiel v spoločnosti D & C Agency, menšinového vlastníka firmy Erflex vlastniacej sieť navigačných plôch.

Joj Media House vlani získala aj spoločnosť Lafayette, ktorú nadobudla bezodplatne. Do štruktúry pribudla tiež skupina Radio Services, po oficiálnom zlúčení s akciovkou Harad. Tú Joj Media House nadobudla za 346-tisíc eur, kúpna cena bola podľa výročnej správy uhradená ešte v roku 2014. Prostredníctvom Radio Services vstúpila spoločnosť na slovenský rozhlasový trh (stanice Jemné, Rádio Anténa Rock, Rádio Vlna, spolupráca pri predaji reklamy s Europou 2).