Fedor Flašík chce vytvoriť mediálne centrum novej generácie

Za generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovensko kandiduje aj Fedor Flašík. Hoci sám pochádza z reklamnej brandže, je za úplné zrušenie reklamy vo verejnoprávnych médiách. "A nie je to len z estetických dôvodov, ale napríklad aj z dôvodu získania úplnej nezávislosti od veľkých zadávateľov reklám, ktorí potom veľmi často chcú vstupovať do ich obsahu a to hlavne spravodajstva a publicistiky, čoho sme pomerne často svedkami hlavne v bulvárnych médiách,“ povedal v rozhovore pre Mediálne.sk Flašík.

RTVS možno podľa neho financovať tromi spôsobmi. Buď výhradne z koncesionárskych poplatkov, „ale tam bude nevyhnutné ich zvýšiť aspoň na európsky priemer a zároveň zvýšiť aj ich vymožiteľnosť.“ Alebo urobiť kombináciu primeraného poplatku s financovaním zo štátneho rozpočtu, ktoré by malo byť určené fixným percentom z HDP prípadne automatickým navýšením o infláciu "tak, aby toto financovanie bolo nezávislé od vládnucej politickej garnitúry." Alebo len zo štátneho rozpočtu formou fixne určeného percenta z HDP navýšeného o mieru inflácie.

Zmluvu so štátom, ktorú uviedol do života Marek Maďarič zo Smeru-SD, považuje za nešťastné riešenie. Ak by to pokračovalo, „celá inštitúcia by vysiela na trákoch úradujúcej vlády a s veľkou pravdepodobnosťou by sa vytratilo čaro nezávislosti.“

Fedor Flašík chce vytvoriť mediálne centrum novej generácie

Je za vy budovanie nového „mediálneho centra novej generácie na zelenej lúke," ktoré bude „kompaktné, technicky zodpovedajúce dobe, zároveň vysoko efektívne a ekonomicky ďaleko menej náročné ako v súčasnosti.“ Vytvorí sa tak podľa slov Flašíka finančná rezerva, ktorá sa dá použiť na zlepšenie obsahu týchto médií. Súčasťou mediálneho centra má byť podľa neho aj TASR. „Ak budú všetky tri zložky pod jednou strechou je predpoklad, že ich prevádzka bude výrazne lacnejšia, obsah ďaleko profesionálnejší a že časom si získajú aj autoritu v spoločnosti.“

Obslužné činnosti všetkých troch organizácii budú jedinné, je možné vytvoriť aj spoločné centrá výroby ako napríklad spravodajsko-publicistické centrum, vzájomnú marketingovú podporu všetkých troch inštitúcií či už v éteri alebo na internete. Vie si predstaviť aj prepojenie zvukových štúdií - dabingy a rozhlasové nahrávky atď. 

Flašík by ponechal v televízii tri programy, ale rozhlas by zredukoval len na štyri. V oboch inštitúciách je podľa neho prezamestnanosť. Dôležité je podľa Flašíka vyšpecifikovať dôvody. Či je to z dôvodov zastaranej techniky, ktorá má väčšie nároky na obslužný personál, alebo aj preto, že "kamaráti nemali zamestnanie."

Za zbytočný považuje plánovaný štvrtý kanál a STV3 by zmenil so športového na športovo-publicistiký, zameraný hlavne na podporu domáceho športu. „Určite by sa vyžadovala zmena dramaturgie a to hlavne čo sa týka kvality a obsahu aj na iných kanáloch STV a SRo. V prvom rade by tieto inštitúcie mali byť hodnotené podľa toho ako si plnia svoje poslanie v oblasti verejnoprávnych médií.

V programe považuje za dôležité „klásť dôraz na skvalitnenie spravodajstva a publicistiky“, obrovské rezervy vidí v dokumentárnej tvorbe – mala by ponúkať skutočné vzory, „ktoré sú medzi nami len táto spoločnosť o nich skoro nič nevie.“

Projekt, s ktorým kandiduje na šéfa RTVS, pripravoval s vlastným tímom. „Sú to ľudia a odborníci, ktorí sa dlhodobo zaoberajú otázkou médií v tom najširšom slova zmysle, TV a rozhlasovou umeleckou tvorbou ale aj žurnalistikou. Nateraz by som si dovolil ich nemenovať,“ povedal Flašík.

JUDr. Fedor Flašík (53), manžel europoslankyne Moniky Flašíkovej-Beňovej (Smer-SD), vyštudoval právo, pred rokom 1989 bol napríklad členom baletu a spevohry Divadla Nová scéna, ale aj pracovník oddelenia kultúry Ústredného výboru Zväzu československo-sovietskeho priateľstva. Ako uvádza v svojom životopise, ako náplň práce mal starostlivosť o umelcov prichádzajúcich z krajín Sovietskeho zväzu, organizáciu ich koncertov a vystúpení.

Po novembri bol herec a námestník riaditeľa Divadla Ludus. Od roku 1994 do súčasnosti je majiteľ agentúr pre reklamu a marketing. Zviditeľnil sa aj vďaka predvolebným kampaniam najprv strany HZDS v roku 1998 a v roku 2002 strany Smer. V roku 1996 – 1999 bol majiteľom súkromného rádia Koliba.