Nová relácia odštartuje v sobotu 1. februára o 8:50. Vysielať sa bude v týždennej periodicite.

RTVS prinesie celkovo sedem častí, začne príbehom Medeného hámra, jedného z najstarších výrobných podnikov na Slovensku, ktorého prevádzka bežala takmer 500 rokov.

Fabrika v Banskej Bystrici produkovala medené výrobky, ktoré sa vyvážali do sveta. Dnes je areál prázdny a budovy sa zmenili na ruiny.

Podobný osud majú viaceré miesta – filmári navštívili sklárne v Utekáči, textilku v Ružomberku, starú železiareň v Krompachoch, vodný mlyn v obci Predajná neďaleko Brezna, azbestovocementové závody v Púchove a trnavský cukrovar.

„Sme radi, že v unikátnej dokumentárnej sérii RTVS môžeme priblížiť príbehy známych aj menej známych miest, na ktoré bol kedysi náš slovenský či československý alebo dokonca uhorský priemysel pyšný, a v súčasnosti z nich zväčša zostali len spustnuté objekty. V dokumentoch staviame do kontrastu niekdajšiu slávu podnikov a hodnotu industriálnej architektúry a dnešné chátrajúce ‚strašiaky‘ miest a obcí,“ uviedol Miroslav Debnár, riaditeľ Štúdia RTVS Banská Bystrica.

„Napríklad sklárne v Utekáči boli vďaka približne 200-ročnej výrobe skla známe po celom svete, kým ich nedostihla privatizácia v 90. rokoch 20. storočia a v súčasnosti sú spustošené,“ dodal Michal Várošík, scenárista a režisér Tieňov ruín.