A. Doležal má viacročné skúsenosti z televíznej brandže. V rokoch 2008 – 2012 šéfoval technike v Markíze. Následne bol päť rokov v manažmente Václava Miku v RTVS, rovnako na poste riaditeľa technickej sekcie.

Z RTVS odišiel A. Doležal vlani v septembri. Na pozíciu hľadalo vedenie telerozhlasu nástupcu niekoľko mesiacov, napokon si začiatkom roka vybralo človeka z vlastných kapacít – Vladimíra Hübnera.

„Som rád, že som dostal príležitosť zúročiť svoje skúsenosti v oblasti distribúcie televízneho obsahu práve pre skupinu Joj. Trh s lineárnym, či nelineárnym obsahom prechádza významnými a hlavne dynamickými zmenami. Presadiť sa na ňom, uspieť v konkurencii existujúcich platforiem a priniesť nové i progresívne trendy v oblasti distribúcie obsahu, je pre mňa veľkou profesionálnou výzvou,“ povedal A. Doležal.

A. Doležal vyštudoval Fakultu elektrotechniky a informatiky, odbor automatizácia. V súčasnosti sa venuje aj dobrovoľníckej činnosti v oblasti vzdelávania – vyučuje predmet Obrazová a zvuková technika v maturitnom ročníku.