O žalobe štvorice prepustených externistov, s ktorými RTVS ukončila spoluprácu od mája, informoval v stredu Denník N.

Telerozhlas redaktorom zmluvy roky každý mesiac predlžoval. Tvrdia, že v skutočnosti išlo o zastretý pracovný pomer. Na zmluvy o výrobe audiovizuálneho diela či licenčné zmluvy pracujú novinári aj v iných redakciách, médiám to zväčša šetrí náklady.

Prepustení redaktori RTVS ale uvádzajú, že ich práca vykazovala všetky znaky závislej práce, lebo pre RTVS vykonávali prácu dlhodobo a sústavne, osobne, podľa pokynov nadriadených zamestnancov, v mene RTVS a v pracovnom čase určenom RTVS.

„Žalobou sa domáhame predovšetkým toho, aby súd vyslovil, že právny vzťah medzi redaktormi a RTVS je pracovný pomer, ktorý naďalej trvá, a priznal redaktorom z toho vyplývajúce nároky, teda náhradu mzdy. Dôvodom je, že išlo podľa nášho názoru zjavne o zastretý pracovný pomer, ktorý nebol riadne skončený,“ povedal pre Denník N právny zástupca redaktorov Radovan Pala.

Právnici redaktorov oslovili RTVS pred podaním žaloby, telerozhlas však podľa nich nemal záujem rokovať. TASR požiadala RTVS o reakciu.

Jeden z prepustených externistov K. Čekovský po ukončení pomeru zo strany RTVS naznačil, že mohlo ísť o pomstu vedenia. Šéfka televízneho spravodajstva Hana Lyons mu v súkromnom rozhovore mala povedať, že „každá akcia vyvoláva aj reakciu“.

Všetci štyri prepustení externisti bolu spolu s ďalšími vyše 50 novinármi podpísaní pod otvoreným listom, v ktorom v apríli informovali divákov a poslucháčov, že v RTVS pracujú v nepriateľskej atmosfére a nedôverujú svojim nadriadeným.

V RTVS podali výpovede koncom máji ďalší 12 novinári, urobil tak na protest voči súčasným pomerom v inštitúcii. Od vedenia RTVS žiadali zamestnanci spravodajstva zastúpení odborovou organizáciou splnenie niekoľkých požiadaviek vrátane nových výberových konaní na vedúce posty v spravodajstve. Šéf RTVS Jaroslav Rezník to nesplnil, súhlasil len s nahrávaním porád a archivovaním záznamov.

RTVS už predtým nenašla pri rušení rozhlasových šéfeditorov vhodné miesto pre Oľgu Bakovú, jednu zo svojich najskúsenejších novinárok. V rozhlase následne podala výpoveď aj Gabriela Kajtárová. Skončil aj editor televíznych správ Jozef Matej, ktorý nesúhlasil s krokmi vedenia.