Na vysielanie neoverených fám sa sťažovali niektorí poslucháči rozhlasovej stanice Uckfield FM, vysielajúcej v grófstve Sussex. Žena predstavená ako „registrovaná zdravotná sestra“ tam bez akýchkoľvek dôkazov tvrdila, že k prepuknutiu choroby došlo v súvislosti so zavedením 5G telefónnej siete v čínskom Wuchane, pôvodnom epicentre epidémie, a že vírus bol vytvorený v laboratóriu.

Neskôr sa však ukázalo, že nešlo o zdravotníčku, len o zástankyňu alternatívnej medicíny.

„Nevieme o žiadnych vedeckých dôkazoch, ktoré by dokázali potvrdiť takéto sporné tvrdenie, ktoré je v rozpore so všetkými oficiálnymi odporúčaniami týkajúcimi sa koronavírusu, tak vo Veľkej Británii, ako aj na medzinárodnej úrovni,“ uviedol vo svojom stanovisku Britský úrad pre rozhlasové a televízne vysielanie (Ofcom).

Ofcom tiež potvrdil, že aktívne monitoruje televízne a rozhlasové stanice, ktoré by mohli vysielať nepodložené informácie o príčinách a pôvode ochorenia COVID-19, a narušiť tak dôveru ľudí v overené zdroje informácií.