Ministerstvo zdravotníctva nasadzuje nové televízne, online a rozhlasové spoty a novú grafiku pre printovú a vonkajšiu reklamu. Nová fáza kampane nadväzuje na aktivity, ktoré Ministerstvo zdravotníctva kontinuálne realizuje niekoľko mesiacov.

Spoty a grafiky sú výsledkom spolupráce s agentúrou MUW Saatchi&Saatchi, ktorá uspela vo verejnom obstarávaní – v súťaži návrhov, ktoré hodnotila komisia zložená zo zamestnancov MZ a externých odborníkov zo súkromného sektora.

Reflektuje polarizáciu voči očkovaniu

Kreatívny koncept novej fázy kampane reflektuje na nálady v spoločnosti, ktorá je silno polarizovaná.

Cieľom nových spotov a grafík je poukázať na skutočnosť, že spoločnosť má len jedného skutočného nepriateľa a tým je koronavírus, ktorý spôsobuje ochorenie covid-19. Jediným účinným riešením, ako nad spoločným nepriateľom zvíťaziť, je očkovanie.

„Ako keby sa za posledný rok nakazila covidom celá naša spoločnosť. Klesá dôvera v inštitúcie a solidarita z prvej vlny je už dávno zabudnutá. Teraz, na prahu tretej vlny už nemá vyznám stavať komunikáciu na racionálnych benefitoch očkovania – všetko už bolo dávno povedané v médiách a na sociálnych sieťach,“ konštatuje COO agentúry Kamil Charvát.

„Preto sme sa v MUW rozhodli zvizualizovať antihrdinu v podobe covidu a pripomenúť, že ak nás tu nemá všetkých časom poraziť, musíme sa spojiť a poraziť my jeho. A vakcína je zatiaľ jediným rozumným riešením,“ vysvetľuje.

„To však neznamená, že by sme rezignovali na racionálne benefity očkovania, v ďalších kampaňových kanáloch venujeme priestor aj im,“ dodáva K. Charvát.

Letákové a SMS-kové informačné akcie

Nasadením nových spotov a grafík sa dopĺňajú aktivity, ktoré ministerstvo kontinuálne realizuje. V priebehu septembra bolo do schránok občanov Slovenska doručených viac ako 1,2 milióna SIPO dokladov s výzvou na očkovanie a Úrad verejného zdravotníctva SR rozposlal SMS notifikácie o zmenách v COVID automate s pozvánkou na očkovanie.

V médiách bol nasadený aj globálny spot UNICEF o podpore očkovania.

Očkovanie
Neprehliadnite

Slovensko v číslach: Očkovací stroj sa zadrhol, nepomáha dostupnosť vakcín ani odborníci

Do zariadení sociálnych služieb boli vďaka spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR distribuované informačné brožúrky o očkovaní, ktoré odpovedali aj na najčastejšie kladené otázky. Poberateľom starobných dôchodkov v hotovosti boli doručené letáky. Ďalšie letáky boli distribuované do schránok vo vybraných regiónoch s najnižšou zaočkovanosťou.

Od septembra Ministerstvo zdravotníctva SR využíva službu adresného informovania o možnosti očkovania v konkrétnych mestách a obciach. Na základe lokalizácie polohy SIM kariet sú ľuďom starším ako 45 rokov posielané informačné SMS správy o očkovaní v ich obci alebo meste.

Sociálne siete

Veľký dôraz kladie rezort zdravotníctva na dlhodobú a systematickú komunikáciu očkovania prostredníctvom sociálnych médií. Účty ministerstva zdravotníctva na Facebooku a Instagrame sú mimoriadne sledované, dokážu zasiahnuť viac ako 2 milióny ľudí mesačne.

Tento obsah pravidelne preberajú alebo citujú médiá a internetové osobnosti.

Dlhodobo beží tiež Google ads kampaň, ktorá smeruje ľudí pri vyhľadávaní na oficiálne zdroje, a organický výkon na sociálnych sieťach dopĺňajú platené kampane na Facebooku.

Ministerstvo zdravotníctva SR na pravidelnej báze informuje všetkých starostov a primátorov o novinkách v očkovaní, samosprávam posiela všetky informácie, grafiky a dokumenty k očkovaniu alebo k novým protiepidemickým opatreniam.

Očkovanie
Neprehliadnite

K očkovaniu motivovala najmä snaha ochrániť zdravie blízkych, ukazuje prieskum

Predchádzajúce očkovacie kampane

Prvá očkovacia kampaň rezortu zdravotníctva, ktorá bola spustená v januári 2021, mala slogan Vakcína je sloboda.

Základné posolstvo o vakcíne ako nositeľke slobody bolo prezentované cez rôzne variácie sloganu podľa preferencií známych osobností, ktoré v spotoch účinkovali, čím kampaň umožnila mnohým cieľovým skupinám pripomenúť si ich vlastnú motiváciu na očkovanie.

V apríli 2021 sa začala celoslovenská mediálna kampaň pod názvom Vakcína je víťazstvo s vedeckými autoritami a osobnosťami kultúry, ako napríklad dvojicou B. Klempa – F. Kovár alebo P. Sabaka – G. Oňová, ktorej cieľom bolo zaočkovanie najzraniteľnejšej cieľovej skupiny.

Spolu s televíznou kampaňou rezort spustil aj ďalšie mediatypy, pričom rozhlasovej kampani dominovali poprední slovenskí odborníci, ktorí odpovedali na najčastejšie otázky spojené s očkovaním.

Podobne sa aj online priestor stal prostredníctvom videospotov (pre-roll, mid-roll a pod.) informačným kanálom pre viacero odpovedí týkajúcich sa očkovania.

Očkovanie podporovali aj regionálne mutácie kampane v najmenej zaočkovaných regiónoch či v marginalizovaných lokalitách.

Počas tejto fázy kampane rezort distribuoval pre viac ako 400-tisíc poberateľov starobných dôchodkov aj informačné letáky o očkovaní. Spolu s výjazdmi mobilných očkovacích jednotiek bola aktívna aj kampaň o dostupnom očkovaní.

Vizitka kampane Ministerstva zdravotníctva SR

      Klient: Ministerstvo zdravotníctva SR
      Agentúra: MUW Saatchi&Saatchi
      Kreatívny riaditeľ: Jakub Kuvik, Martin Krafčík
      StrategyDirector: Kamil Charvát
      Art Director: Jakub Kuvik, Alexander Shuvalov
      Copywriter: Martin Krafčík, RadimirMihaylov
      Account Manager: Hanka Krupová
      AccountDirector: Zuzana Záziková

Vizuál novej kampane MZ SR za očkovanie
Zdroj: MZ SR
Vizuál novej kampane MZ SR za očkovanie
KK47 Láhaur - Na archívnej snímke zo 6. júla 2021 zdravotník naťahuje do injekčnej striekačky vakcínu proti ochoreniu Covid-19 od spoločnosti Moderna vo vakcinačnom centre v pakistanskom Láhaur.
Neprehliadnite

Svet potrebuje rýchle očkovanie, inak budú škody obrovské. Najviac stratia najchudobnejší