Stránka nszj.sk je „Nehanbím sa za Ježiša“ a je výzvou, aby sa ľudia priznali ku Kristovi pri sčítaní obyvateľov v roku 2021. Zaujímavé je, že autori tejto verejnej výzvy citovali práve MT 10,33. Ak by použili MT 10,32, teda: „Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, vyznám i ja pred svojím Otcom, ktorý je v nebesiach,” dosiahli by odkomunikovanie rovnakého významu, ako ten, ktorý sa objavil na ich billboarde. Vznikla by však úplne iná komunikačná situácia doručenia emócie lásky, spolupatričnosti a inklúzie. Namiesto toho ale zvolili vyhrážanie sa a vylučovanie, čím zbytočne a na svoju škodu dali muníciu kritikom.

Rétorika „nehanbenia sa“ je použitá aj v komunikácii Denníka Postoj. Prečo nie je Denník Postoj hrdý na svoje hodnoty, ale sa za ne „len“ nehanbí?

Postoj
Zdroj: archív
Postoj


Ak by bol hrdý, robil by svoj vlastný „agenda setting“ a sebavedomo by sa hlásil k svojím hodnotám. Ak hovorí, že „sa nehanbí“, dáva najavo, že reaguje na agendu toho, kto vytvára komunikačnú situáciu, že hodnoty Denníka Postoj by nemuseli byť správne. To „nehanbenie sa“ je teda reaktívne a vťahuje do rétoriky Denníka Postoj niekoho iného, niekoho, pred kým sa „nehanbí.“ Tým mu zbytočne dáva priestor a to vo vlastnej reklame...

Toto môže byť všeobecným problémom konzervatívneho myslenia a jeho súčasnej verejnej a marketingovej komunikácie: je reaktívne, do svojej rétoriky veľmi vťahuje tých, ktorí s ním nesúhlasia a považuje za nevyhnutné sa voči nim vymedzovať. Všimnime si, ako často ľudia zastávajúci konzervatívne hodnoty spomínajú „komunistov,“ „liberálov“ a iných, ktorí môžu škodiť konzervatívnemu mysleniu alebo ako často konzervatívne myslenie a z neho vychádzajúca verejná komunikácia hovorí o tom, že „nedovolí,“ „zamedzí,“ „nepripustí," „zastaví“ apod.

V skutočnosti tým kóduje, že vlastne akceptuje, že liberalizmus v súčasnom svete víťazí a dá sa ho už len zastavovať, zamedzovať mu, nepripúšťať ho apod. Preto môžu mať niektorí ľudia problém s akceptovaním konzervatívnej hodnotovej ponuky: je síce zásadne „proti,“ ale niekomu nemusí dávať jasnú ideovú ponuku v tom „za.“ Nedáva pohľad do budúcnosti, ale reaktívne reaguje na to, čo sa v liberálnej spoločnosti už stalo. A to „nehanbenie sa“ je potom vlastne zrozumiteľnejšie.

Autor je spolupracovník TRENDu a majiteľ marketingovej spoločnosti Inspirations Minar