Už niekoľko rokov média na celom svete upozorňujú na neustále rastúci prínos videoreklamy pre marketingovú komunikáciu. Video je zábavné, diváka vtiahne do deja viac ako písaný text, ľahko sa šíri a dokáže lepšie priblížiť komunikovanú tému pomocou natočených záberov. Taktiež je to vhodný formát aj pre nastupujúcu generáciu, ktorú môžeme vo všeobecnosti charakterizovať skô ako „divácku“ než „čitateľskú“.

Ako najvhodnejšie zapojiť videoformát do marketingovej komunikácie?

Natívna video kampaň

Natívna reklama každoročne zaznamenáva skvelé výsledky, keďže je postavená na tom, aby reklamné posolstvo komunikovala s čo najväčším obsahovým prínosom pre čitateľa.

Chcete predstaviť jedinečné účinky anti-agingového kozmetického produktu? Povedzte ľuďom o základných problémoch pleti po tridsiatke a ukážte im riešenia, ako sa o pleť starať, aby sa starnutiu predišlo. Do odporúčaní nenásilne zakomponujte aj produkt a skvelý natívny obsah je na svete.

Toto je len jeden z mnohých príkladov, ako s natívom pri komunikácií značky pracovať.

A čo keby sme skombinovali dva komunikačné trendy do jedného – video reklamu a natívny obsah?

Ideálne podmienky

Potenciál natívnej video reklamy začal najväčší mediálny dom na Slovensku, News and Media Holding, využívať už od roku 2018. Podmienky mal ideálne – široké portfólio titulov, ktoré okrem printovej verzie fungujú aj ako online weby, vlastnú video platformu – TV BOX, kde sa video formáty prehrávajú, zásah, ktorý dosahuje najväčšie počty prehraní video obsahu na Slovensku ( *dáta dostupné od mája 2020 na IAB monitore) a profesionálny video štáb.

Prednosťou kampaní je aj jednoduchá organizácia prípravy – produkciu, kreatívu, obsadenie videí hercami či redakciou a kompletný mediálny priestor pre video zabezpečuje video tím mediálneho domu.

Klient dodal len stručné zadanie a o všetko ostatné sa postará tím mediálneho domu. Získal tak kompletnú produkciu, natívne spracovanie s podpisom redakcie ako aj silný mediálny priestor.

Ako sa pripravuje kampaň?

Krok 1: Zadanie

Mediálny tím vypracuje návrh spracovania témy – ako prvé bolo vhodné zvoliť to, ktorá redakcia obsah spracuje. Medzi „vlajkové lode“ roka 2021 išlo o redakcie:

Dobré jedlo – propagácia gastro produktov vo videách o varení,
Týždenník TREND – témy o ekonomike a podnikaní, reportáže a rozhovory spoločností, video vizitky spoločností,
Pluska , Plus 7 dní – témy s cieľom maximalizácie zásahu mužského aj ženského portfólia,
EVA Hriešne Dobrá / EMMA – komunikácia lifestyle tém a produktov s výrazným zameraním na ženské publikum.

Zoznam redakcií je samozrejme omnoho širší. ( zoznam: https://www.newsandmedia.sk/produkty/ )

Podpis - logo redakcie sa nachádza v úvode aj závere videa a na samotnom spracovaní obsahu sa podieľa priamo redaktor daného titulu.

Krok 2: Spracovanie

Možností spracovania obsahu videa je niekoľko, poradiť vedia priamo odborníci z mediálneho domu a navrhnúť správny formát videa – rozhovor redaktora a respondenta, anketa v uliciach, reportážne video o spoločnosti so zapojením priamo predstaviteľov spoločnosti, videá o testovaní produktov, kde influencerov nahrádza priamo redakcia, graficky spracované videá a mnohé iné.

Redakcia pripraví návrh video scenáru, ktorý sa pred samotným natáčaním schvaľuje.

Krok 3: Produkcia

Túto časť má celú v rukách mediálny dom. Klient sa môže na účinkovaní vo videu podieľať, alebo celý obsah na mieru pripraví mediálny dom.

Krok 4: Postprodukcia

Po natočení videa klient dostane na schválenie jednotlivé verzie videa. V tejto fáze vie označiť časti, ktoré vo videu mať nechce, prípadne doplniť obsah o ilustračné zábery, logá, svoju grafiku, schváliť úvodnú znelku a podobne.

Video tím prináša aj bonus v podobe autorských práv k videu, ktoré vie klient ďalej používať na svoje komunikačné účely.

Krok 5: Mediálny priestor

Schválená verzia videa je pripravená na publikáciu. Aj o túto časť sa stará mediálny dom. S tímom je vopred dohodnutý minimálny počet prehratí za konkrétne obdobie, ako aj vybrané weby, kde bude publikácia prebiehať.