O udelenie výnimky v súvislosti s povinnosťou hrať stanovený podiel slovenských hudobných diel požiadali Radu pre vysielanie a retransmisiu ôsmi vysielatelia. Regulátor vyhovel čiastočne alebo úplne šiestim z nich.

Štyri rádiá žiadali o udelenie plošnej výnimky – Rádio Anténa Rock, Aligator – Classic Rock Radio, Rádio Vlna a Europa 2. Povinnosť hrať slovenské diela zostáva všetkým staniciam, obe rockové stanice, ako aj oldies stanica Vlna nemusia ani v roku 2018 zaraďovať nové slovenské diela. Europa 2 opäť nedostala výnimku.

O výnimku výhradne z hrania nových diel sa uchádzali aj Rádio Best FM, Rádio One Rock a Rádio One Retro, ktorým licenčná rada takisto vyhovela.

O udelenie výnimky z nových domácich skladieb požiadalo Radu aj Rádio 7, jeho žiadosť však regulátor zamietol.

O výnimku sa rádia môžu uchádzať kedykoľvek počas roka, je to možné, že o ďalších žiadostiach bude licenčná rada rozhodovať aj v januári.

O výnimku na budúci rok zatiaľ nepožiadal RTVS. Okruhy Slovenského rozhlasu Rádio Devín a Rádio Patria boli pritom jediné, ktoré na rok 2017 dostali komplexnú výnimku – z hrania slovenských aj nových slovenských diel.

Výnimky Rada všetkým vysielateľom opäť udelila na obmedzený čas – na obdobie roka 2018.

Vysielatelia bez udelenej výnimky sú povinní dodržiavať zákonom stanovený podiel slovenskej hudby, ktorá má tvoriť štvrtinu vysielania hudobných diel za kalendárny mesiac, pričom jednu pätinu z nich majú tvoriť nové diela. V prípade RTVS je to 35 percent. Do podielu sa zarátavajú len skladby odohrané medzi 6. hodinou ráno a polnocou.

Prehľad rozhodnutí o žiadostiach a udelených výnimkách
Žiadateľ Slovenské diela Nové slovenské diela
Rádio Anténa Rock žiadosť zamietnutá udelená výnimka
Aligator – Classic Rock Radio  žiadosť zamietnutá udelená výnimka
Radio One Rock nepožiadal udelená výnimka
Radio One Retro nepožiadal udelená výnimka
Rádio Vlna žiadosť zamietnutá udelená výnimka
Rádio Best FM nepožiadal udelená výnimka
Rádio 7 nepožiadal žiadosť zamietnutá
Europa 2 žiadosť zamietnutá žiadosť zamietnutá
Zdroj: RVR