O voľné rozhlasové frekvencie, ktoré Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR) zaradila do aktuálneho výberového konania, žiadajú 17 uchádzači. TASR o tom informovala hovorkyňa RVR Lucia Michelčíková.

36 voľných frekvencií

V aktuálnom výberovom konaní, ktoré RVR vyhlásila 26. januára, je zaradených 36 voľných frekvencií na terestriálne rozhlasové vysielanie. Subjekty žiadajú o pridelenie frekvencií pre 21 programových služieb. Iba v jednom prípade požiadal uchádzač o pridelenie frekvencií pre novú rozhlasovú stanicu – ide o projekt programovej služby ROCK vysielateľa D.EXPRES, k.s., ktorý zároveň žiada aj o rozšírenie pokrytia troch svojich ďalších staníc.

,,Všetci ostatní uchádzači, ktorí sa prihlásili do aktuálneho výberového konania, žiadajú o frekvencie iba pre už existujúce programové služby, do výberového konania sa neprihlásil žiaden nový vysielateľ," priblížila Michelčíková.

Živé vysielanie

Verejné vypočutie žiadateľov, ktoré predchádza rozhodnutiu RVR o pridelení frekvencií, je plánované na utorok 22. marca s využitím platformy Zoom a bude naživo prenášané prostredníctvom youtube kanála RVR. Rovnakým spôsobom sa bude realizovať aj nadväzujúce rozhodovanie RVR o pridelení frekvencií na jej zasadnutí v stredu (23. 3.).