Vyplýva to z monitoringu reklamných výdavkov spoločnosti TNS Slovakia. Monitoring Media Intelligence vychádza z oficiálnych cenníkových cien a nezohľadňuje bartre, zľavy a bonusy, reálne sumy sú teda výrazne nižšie.

Prehľad rádií podľa výdavkov do reklamy
Médium Objem reklamy (tis. eur) Zmena (%)
2013 2012 2013/12
Expres 26,75 26,54 0,8
Fun rádio 18,80 19,74 -4,8
Viva 10,64 12,90 -17,5
Jemné melódie 8,34 8,88 -6,1
Rádio Slovensko 7,75 7,46 3,8
Europa 2 5,29 5,65 -6,3
PRAMEŇ: TNS Slovakia

Podľa predpovede slovenskej pobočky mediálnej agentúry ZenithOptimedia klesli skutočné výdavky v rádiách až o takmer 22 percent.

„Nárast reálnych reklamných výdavkov zaznamenali v roku 2013 na Slovensku len online a mierne televízie. Z veľkej časti kvôli tomu, že keď inzerenti znižujú svoje marketingové rozpočty, robia to na úkor printov, outdooru a rádií,“ uviedol pre Mediálne.sk šéf ZenithOptimedia Alexander Máťuš.

Čo sa týka monitorovaných objemov, najviac reklamy predalo rádio Expres, Fun rádio a rádio Viva. Poradie dopĺňajú Jemné melódie, verejnoprávne Rádio Slovensko a Europa 2. Poradie jednotlivých rádií sa za ostatné štyri roky nezmenilo. Ukončenie vysielania rádia Viva desať dní pred koncom roka 2013 nemá na poradie rádií vplyv.

Medziročný nárast meraného objemu reklamy zaznamenali len rádio Expres a Rádio Slovensko. Najviac spotov už tradične odvysielalo rádio Viva. Až o viac ako 36 percent narástol odvysielaný reklamný čas v hodinách v rádiu Jemné melódie, napriek tomu, že počet odvysielaných spotov u nich klesol o 12 percent a celkový objem reklamy o viac ako šesť percent.

Aj napriek poklesu oficiálnych výdavkov do reklamy celková dĺžka reklamného času využitého v prospech vysielania reklamy v roku 2013 neklesla a udržala sa na takmer rovnakej úrovni ako v roku 2012 (+0,3 %).

Slovenské rádiá odvysielali v minulom roku takmer 258-tisíc reklamných spotov v celkovej dĺžke 1 986 hodín vysielania. Počet odvysielaných spotov tak klesol v medziročnom porovnaní o osem percent. Z uvedených informácií vyplýva, že sa odvysielalo v rádiách menej spotov, avšak s dlhšou stopážou, takže sa celkový reklamný čas neznížil, ale zostal na rovnakej úrovni (+0,3 percenta).

Najviac reklám sa tradične odvysielalo v posledné dva pracovné dni týždňa, čo sú zvyčajne dni, kedy ľudia cestujú domov a na víkend. Najmenej reklám v rádiu sa odvysielalo v nedeľu. Najdlhší reklamný blok s trinástimi reklamnými spotmi odvysielalo Fun rádio.

Trojicu najsilnejších inzerentov minulého roka v rádiách tvorili Spoločnosť 7 Plus, Citroën Slovakia a Ringier Axel Springer Slovakia. Dvanásť z pätnástich zadávateľov bolo v tomto rebríčku aj v roku 2012, pribudli traja noví, a to Slovak Telekom, Shell a Electro world.

Najviac komunikovanou komoditou boli osobné autá, za nimi nasledovala propagácia časopisov a podpora predaja supermarketov.