Licenčná rada pridelila v týždni licenciu spoločnosti Trnavská produkčná, tá môže začať vysielať s novým rádiom Trnava Roks na frekvencii 103,9 MHz Trnava.

Na verejnom vypočutí na Rade pre vysielaniu a retransmisiu avizoval D. Vančo spustenie nového rádia do deviatich mesiacov od udelenia licencie. Tento zámer podľa neho dodržia. „Trnava Roks začne vysielať počas letných mesiacov budúceho roka,“ uviedol.

Ako tiež prezentoval pred licenčnou radou, hudobne sa stanica nezameria primárne na rock – ako by mohol evokovať názov – ale na formát Hot AC kombinovaný s indie – nezávislou hudbou. Vysielať chce v týždni rannú šou, počas dňa mať menej moderovaného slova a večer špecializovaný program.

„Prúd hudby v blokoch bude predeľovaný zvukovou grafikou a servisnými pripravenými informáciami ‚one voice‘,“ uvádzal vysielateľ v prezentácii.

Čo sa týka financovania rádia, podľa D. Vanča bolo súčasťou dokumentácie odovzdanej na licenčnej rade. Investora v pozadí stanica nemá.

„Ide výlučne o finančné prostriedky konateľov. Z nich už bola hradená aj koordinácia frekvencie a všetky správne poplatky,“ načrtol D. Vančo pre Mediálne.sk. „Okrem toho pracujeme aj na získaní grantov pre večerný špecializovaný program.“

Hoci na stagnujúcom rozhlasovom trhu to majú najnáročnejšie práve menšie stanice, D. Vančo projektu lokálneho rádia v krajskom meste verí.

„Čo sa týka rentability, Trnava Roks je nízkonákladový projekt a v tých intenciách ho chceme udržať. To od začiatku deklarujeme. Mesačné náklady stanice sú nastavené na spodnú hranicu. Podľa našich odhadov by projekt mal byť vo vyrovanných číslach do jedného roka, aj keď pôjde iba o príjmy z regionálnej reklamy,“ tvrdí.

Licenciu na Trnava Roks získala spomínaná spoločnosť Trnavská produkčná. Jej vlastníkom je firma Art Spektrum, v ktorej sú konateľmi Pavol Jurák, technický riaditeľ nového rádia v minulosti zastávajúci rovnaký post v Rádiu Piešťany, a hudobník a producent Erik Petlák.

Vznikajúce rádio chce o svojich ďalších krokoch až do začiatku vysielania informovať teasingovo na už funkčnom webe Roks.sk. „Web má šesť krokov, ktorými až do momentu spustenia vysielania odhalíme viac detailov zo zákulisia rádia,“ dodal D. Vančo, podľa ktorého je ambíciou priniesť do Trnavy rozhlasovú stanicu, ktorá bude lokálna, no nemá nadväznosť na niekdajšie trnavské rádiá.

V Trnave v minulosti vysielali Rádio Naj, Rádio T či Rádio Forte – z frekvencie 90,8 MHz. Forte sa s pokrytím rozširovalo aj do ďalších častí krajiny, napokon však skončilo v októbri 2002.