Udelené výnimky sa vzťahujú na Rádio Patria, Rádio Devín a Rádio Pyramída. Pre Rádio Pyramída platí len čiastočná výnimka, a to z podielu nových slovenských hudobných diel.

Výnimky RVR udelila na obdobie roka 2018. Na ostatných programových okruhoch je verejnoprávny vysielateľ povinný dodržiavať zákonom stanovený podiel slovenskej hudby, ktorá má tvoriť 35 percent vysielania hudobných diel za kalendárny mesiac, pričom jednu pätinu z nich majú tvoriť nové diela.

Do podielu sa počítajú len skladby hrané medzi 6. hodinou ráno a polnocou. Licenčná rada výnimku na aktuálny rok udeľovala aj koncom vlaňajška, keď so žiadosťou čiastočne alebo úplne uspelo šesť rádií.