Zásadnou zmenou je, že na Devíne už Slovenský rozhlas nebude vysielať Správy RTVS ako na ostatných okruhoch, ale tematické Kultúrne správy Rádia Devín. Pôjdu o 8:00, 9:00 a 15:00 v pracovných dňoch. Správy vypadnú zo sobotnej štruktúry.

Reláciu Ranné ladenie posunie stanica zo 6:30 na 7:00. Priestor od pol siedmej od pondelka do piatka vyplní Čítanie na pokračovanie. O 7:04 Devín zaradí Ranníček – rannú rozprávku pre deti a dospelých.

Popoludňajšie vysielanie s novým názvom Ladenie (namiesto Ars rádio) so začiatkom o 14:00 bude namiesto jednej hodiny trvať dve. Od 15:00 do 17:00 už nepôjde Ars musica, ktorý sa presúva na 10:00. Pôvodný slot čiastočne vyplní Ladenie a od 16:00 Hudobná skladačka.

Premiéry relácie Fokus pôjdu na Devíne o 13:00 a pravidelná relácia Jazz sa posunie z 13:30 na 18:00. Čas o 13:00 vyplnia premiéry Čítania na pokračovanie.

„Pripravili sme aj niekoľko noviniek. Napríklad v relácii Hudba o piatej sa budú striedať programy Hudba kontinentov, Art rock, Šansón a Spievajúci básnici, ktoré sa budú venovať menšinovým hudobným žánrom,“ priblížil šéfdramaturg Rádia Devín Peter Janků, ktorý vedenie okruhu prevzal vlani v novembri.

„V relácii Portréty prinesieme profily osobností z oblasti umenia a kultúry. Programy Po stopách pamäti a Osmičkové generácie budú zamerané na tohtoročné ‚osmičkové‘ výročia. Väčší priestor dostanú rozhlasové hry, ktoré si budú môcť poslucháči okrem zaužívaných časov po novom vychutnať aj v stredu o 21:30,“ dodal P. Janků.

V stredu večer o 20:00 sa budú s týždennou periodicitou striedať programy Večer na tému, Symposion, Večer na tému hudba a Kritikon. Relácia Exkluzívne z jazzových pódií sa zo stredy 21:30 posúva na sobotu o 22:30.

Viacero zmien sa týka aj víkendu. V sobotu o 10:00 pôjde reprízy Zóny fakty z predošlého týždňa. Jazzový klub sa bude vysielať namiesto sobotného popoludnia v nedeľu o 19:00. Sobotný slot od 14:30 do 17:00, kde sa vysielala Literatúra faktu a Jazzový klub, vyplnia od 14:30 Musica vocalis, o 15:00 Literatúra faktu a o 15:30 Festivalové reminiscencie, presunuté z nedieľ.

V rámci Zóny reflexie sa bude od februára vysielať aj program Po stopách pamäti, ktorý vzniká v spolupráci s Ústavom pamäti národa. Sobotná relácia Operné rádio Devín sa zo štyroch hodín skráti na 3,5. Reprízu Zóny prózy, ktorá išla v sobotu o 23:00, nahradia reprízy Zóny poézie o 23:30.

Nedeľný formát Krajina duša sa posunie zo 7:00 na 7:30, polhodinu predtým vyplní spomínaná relácia Portréty. Musica sacra začne po novom o 8:00. Jazzový klub presunutý zo sobôt pôjde v nedeľu od 19. do 21. hodiny.