Liturgia bola nahratá v jazyku národnostnej menšiny, po rusínsky. „Neodvysielaním liturgie v rusínskom jazyku bolo hrubým spôsobom porušené aj právo národnostnej menšiny na vysielanie vo svojom jazyku vo verejno-právnom rozhlase. Je nemysliteľné, aby v demokratickej spoločnosti boli takto pošliapané práva ústavnej menšiny,” povedal poslanec Európskeho parlamentu Branislav Škripek, ktorý to považuje za nebezpečný precedens ohrozenia demokracie na Slovensku.

„Takýmito praktikami sa vraciame do totality pred rokom 1989. Vtedy televízia a rozhlas nekonali v záujme verejnosti, ale v záujme vlády jednej strany. Aj v tom čase bol kresťanský obsah cenzurovaný,” uviedol B. Škripek.

Podľa podpredsedníčky NR SR Eriky Jurinovej sa treba jednoznačne postaviť za grécko-katolícku farnosť. „Žiadame riaditeľa RTVS o vysvetlenie celej záležitosti a okamžitú nápravu. Budeme tiež žiadať vykonať poslanecký prieskum v tejto verejnoprávnej inštitúcii,” povedala.

Na piatkovej tlačovej konferencii v Prešove informoval prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak o neodvysielaní svätej liturgie vo vysielaní Rádia Regina. Oficiálnou cestou žiadal súčasného riaditeľa RTVS o vysvetlenie tejto záležitosti. Do dnešného dňa zostala jeho žiadosť nevypočutá.

Nedeľné obrady boli nahrávané v predstihu. V kázni odznela podpora rodinných hodnôt a referenda o rodine.

RTVS sa ju rozhodla zostrihať a o zámere informovala správcu grécko-katolíckej farnosti Povýšenia Sv. Kríža v Prešove - Sekčove Radoslava Baku. Ten s tým však nesúhlasil a tak Rádio Regina grécko-katolícku liturgiu neodvysielalo.

Aktualiyované 16:07: Hovorkyňa RTVS Dominika Šulková v stanovisku uviedla, že RTVS si váži slobodu prejavu a odmieta obvinenia z cenzúry ako aj akúkoľvek formu nátlaku. Spornou bola časť kázne duchovného Rastislava Baka.

„RTVS v predmetnej veci postupovala striktne podľa zákona a ponúkla duchovnému možnosť vystrihnutia časti kázne. Nešlo o obsah, ktorý by hovoril o hodnotách, ale podľa RTVS bola táto časť homílie v rozpore s platnou legislatívou. Bola v rozpore s pravidlami vysielania RTVS pred referendom, hraničí podľa nášho názoru s tzv. ‚hate speech‘, ale aj s porušovaním slovenskej a medzinárodnej legislatívy,“ uvádza sa vo vyjadrení RTVS.

Hate speech sa vníma ako nenávistné vyjadrenie. Inkriminovaná časť homílie je navyše v príkrom rozpore so zákonom o RTVS. Hovorkyňa uviedla, že k objasneniu celej situácie je nevyhnutné zaoberať sa konkrétnymi formuláciami v predmetnej kázni, preto RTVS požiadala duchovného ako aj gréckokatolícku cirkev o súhlas s jej zverejnením.

RTVS nebude vysielať reklamu k referendu

Aliancia za rodinu do dnešného dňa neoslovila RTVS so žiadosťou o vysielanie spotov k referendu vypísanému na 7. február.

„Nedostali sme ani požiadavku, ani objednávku na takýto spot a dokonca ani nie na posúdenie tohto spotu,“ konštatoval generálny riaditeľ Václav Mika počas rokovania Rady RTVS.

Postoj RTVS má dve polohy. Prvá vychádza z toho, že zákon o referende vôbec nehovorí o kampani a ani politickej reklame. Druhá je založená na tom, že RTVS pred politickou reklamou, ak ju zákon vyslovene neprikazuje, uprednostňuje poskytnutie vysielacieho času v spravodajstve a publicistike.

„Ak nám zákon určoval, aký priestor máme vyčleniť politickým stranám a hnutiam na propagáciu, vždy sme ho dali formou relácie, nie reklamy,“ dodal V. Mika a pripomenul, že súčasný manažment RTVS sa reklame vo vysielaní vyhýba.

Šéf RTVS sa venoval aj účinkovaniu moderátorky Natálie Žembovej v spote Aliancie za rodinu k referendu.

„Nemusíme nič mediálne riešiť, pretože kolegyňa je na riadnej materskej dovolenke ako náš zamestnanec, mediálne nie je činná. Čo sa týka toho, že je stále v pracovnom pomere a na materskej dovolenke, tak to budeme riešiť samozrejme s ňou, po dohode s ňou a pracovnoprávne,“ uviedol šéf RTVS.

O účinkovaní Natálie Žembovej v spote pred tým, ako to zverejnili médiá, v RTVS nevedeli. „Aktuálne sa podrobne zaoberáme detailnou analýzou skutočností tohto prípadu. Akékoľvek závery by boli vtejto chvíli predčasné,“ uvádzalo sa v stanovisku RTVS.

Spoty k referendu nebudú vysielať ani súkromné televízie Markíza a Joj. RTVS pripomína, že takzvanú politickú reklamu nevysielali ani pred vlaňajšími voľbami prezidenta, poslancov do Európskeho parlamentu aj do orgánov samosprávy obcí.

„RTVS využila zákonné právo nevyčleniť priestor na vysielanie reklamy súvisiacej s referendom 7. februára. Témami referenda sa budeme zaoberať v našich spravodajských ako aj diskusných reláciách,“ uzatvára telerozhlas.