„Rádio Wow sa od svojho vzniku snaží pokryť celý trenčiansky región, frekvencií je však málo a koordinácie trvajú roky. Po dohode s rádiom Go Deejay, ktorému patria vysielače, sa tieto dve rádia zlúčia. Značka Šláger týmto krokom na Slovensku oficiálne končí,“ informoval Martin Jursa, konateľ rádia Wow.

Rádio Wow oživilo stíchnuté frekvencie rádia Šláger. Zatiaľ bez súhlasu

Mapa pokrytia rádia WOW Zdroj: WOW

Rádio Go Deejay bude preberať približne 70 percent vysielania rádia Wow, predovšetkým moderované denné vysielanie a naopak Rádio Wow bude preberať večerné vysielania Rádia Go Deejay či rôzne tanečné relácie.

Takýto postup však musí odobriť Rada pre vysielanie a retransmisiu, ktorá zatiaľ žiadnu žiadosť nedostala. „Ani jeden z dotknutých vysielateľov Rade neoznámil v poslednom čase žiadnu zmenu licencie. Lehota na splnenie oznamovacej povinnosti je 15 dní od uskutočnenia zmien,“ informovala Mediálne.sk Lucia Jelčová, hovorkyňa Rady.

„Zlúčenie prináša aj pár zaujímavých situácii. Rádio Wow je možné počúvať v Trenčíne až na troch frekvenciách a v Bánovciach nad Bebravou na dvoch frekvenciách,“ dodal M. Jursa.

Rádio Šláger už od začiatku mesiaca v FM éteri stíchlo a vysielalo len cez internet. Má pridelených šesť frekvencií – signálom dosiaľ pokrývala okolie Púchova, Dubnice nad Váhom, Trenčína, Bánoviec nad Bebravou a Považskej Bystrice. Majiteľ rádia Marián Dokupil, ktorý je aj majiteľom licencie, už pre zdravotné problémy ďalší chod rádia zabezpečovať nedokázal.

Rádio s pridelenou licenciou podľa zákona nesmie po začatí vysielania v rámci kalendárneho roka nepretržite nevysielať 30 dní. Ak sa to stane a na vine nie sú odôvodnené technické prekážky, Rada pre vysielanie a retransmisiu má právo licenciu odňať. Aby sa tak nestalo, museli situáciu vyriešiť a vysielanie obnoviť do konca júla.

„V takýchto prípadoch dochádza buď k vzniku programovej siete, alebo k jednostrannému či vzájomnému preberaniu vysielania. Programová sieť je inštitút, ktorý má umožniť najmä menším vysielateľom spájať produkčné prostriedky na vytváranie obsahu programových služieb, a tým šetriť náklady. Maximálne pokrytie takejto siete zákon stanovuje na 50 percent obyvateľstva. Ak by však bolo snahou vysielateľov nie šetrenie nákladov, ale rozšírenie pokrytia jednej programovej služby, mohlo by vzniknúť podozrenie, že ide o obchádzanie systému prideľovania frekvencií v rámci výberových konaní,“ uzavrela L. Jelčová.