Prieskum počúvanosti slovenských rozhlasových staníc by mohol už čoskoro fungovať po novom.

Asociácia nezávislých rozhlasových a televíznych staníc (ANRTS), ktorej členmi sú všetky najväčšie rádiá, chystá tender na výber realizátora merania.

V súčasnosti pochádzajú kľúčová dáta od agentúry Median SK, ktorá v rámci prieskumu MML-TGI meria na mesačnej báze aj dosah rádií.

Iniciatíva na vytvorenie vlastného projektu merania počúvanosti rádií vznikla na pôde ANRTS dávnejšie, reálnejšie kontúry dostala na tohtotýždňovom kongrese asociácie, keď prišlo k rozhodnutiu o posune do ďalšej fázy. „Pripravujeme otvorený tender na nezávislé meranie počúvaností rádií,“ potvrdila pre Mediálne.sk prezidentka ANRTS a šéfka rádia Expres Eva Babitzová.

Podľa Babitzovej od viacerých členov asociácie prichádzali námietky týkajúce sa výstupov prieskumu spoločnosti Median SK.

Rádiá chcú vlastné meranie počúvanosti, Median obraňuje svoje dáta (aktualizované)

„Vyše roka sme so spoločnosťou Median rokovali o tom, aby sa na náklady asociácie realizoval audit prieskumu podľa vopred stanovených kritérií, no nedokázali sme sa na tom dohodnúť,“ uviedla Babitzová.

Median napokon audit vlastného prieskumného projektu MML-TGI SK – Časť Rádiá objednal, realizoval ho Sociologický ústav Akadémie vied ČR a výsledky overila a doplnila Univerzita Komenského v Bratislave.

Spoločnosť výsledky auditu interpretovala v predchádzajúcom týždni. Ako informoval Median SK, z auditu vyplynulo, že prieskum spĺňa potrebné parametre. „Dodržiava všetky štandardy používané a kodifikované v oblasti prieskumu trhu v ČR a na Slovensku a v niektorých parametroch tieto štandardy prevyšuje,“ uvádza sa vo výstupe z auditu.

ANRTS namieta, že Median bol ochotný auditovať iba filozofiu, metodiku či výskumnú vzorku, no samotné dáta zostali neverifikované. „Rádiá nemôžu na trhu fungovať s neoverenými dátami,“ vysvetlila Babitzová.

„O audite Medianu nemáme dostatok informácií, no pre jeho vykonanie zvolil zrejmé iné kritériá, ktoré detailne nepoznáme. Pre nás je ale podstatné, že odmietol pristúpiť na audit, ktorý sme požadovali. Takto vznikli pochybnosti o jeho účele. Máme zato, že skôr ide o marketingový čin,“ povedal pre Mediálne.sk Dušan Budzák, konateľ Viva Production House, prevádzkovateľa Rádia Viva, ktoré ja takisto súčasťou ANRTS.

Rádiá chcú vlastné meranie počúvanosti, Median obraňuje svoje dáta (aktualizované)

Budzák o potrebe transparentného auditu hovoril ešte koncom vlaňajška. „Považovali sme ho za naliehavú vec potom, čo sme osobne zistili, že istá časť dotazníkov nebola zrejme vypĺňaná v rozhovore s konkrétnou osobou, ale je možné, že fiktívne. Išlo o preverenie 180 dotazníkov a len 42 bolo verifikovaných. Ani Median nebol schopný vysvetliť tento rozpor. Je teda pochopiteľné, že sme dospeli k názoru, že publikované údaje, podľa ktorých sa rozdeľuje objem reklamy na trhu, nemusia odzrkadľovať reálny stav počúvanosti rádií,“ uviedol vtedy.

Aktualizované 17. 5. o 9:18: Median so spochybňovaním svojich dát nesúhlasí. Spoločnosť sa prihlási aj do nového tendra na meranie počúvanosti, ktorý ANRTS vyhlási.

K auditu, ktorý si spoločnosť nechala vypracovať, ako aj k postoju ANRTS zaslal Mediálne.sk stanovisko riaditeľ Median SK Jindřich Bardoň:

„Rozhodnutím ANRTS neuzatvoriť zmluvu, ktorej predmetom mala byť analýza prieskumu počúvanosti rádií, tesne pred podpísaním bol Median prekvapený. Dôvody, ktoré ANRTS uviedla, nepovažujeme za korektné a relevantné a domnievame sa, že išlo skôr o nepochopenie. Sme presvedčení, že poskytnutie primárnych dát vo formáte pre softvér Data Analyzer je pre uskutočnenie auditu úplne dostačujúce. Median by podľa zmluvy poskytol tú časť dotazníka, ktorá mala byť auditovaná, pretože je viazaný licenčnými podmienkami MML-TGI a k auditu ani nebolo potrebné poskytnutie celého dotazníka MML-TGI SK.

Audítor (Sociologický ústav AV ČR) mal k dispozícii dáta z prieskumu MML-TGI SK – Časť Rádiá, a to vrátane technických premenných, ako sú čísla anketárov, váhy a ďalšie. Mal tiež k dispozícii informácie o metodike váženia a výstupy zo spätných kontrol uskutočnených rozhovorov. Všetky tieto dáta teda podrobil kontrole. Rovnaké dátové podklady pritom Median ponúkal pre audit aj priamo ANRTS.

Dáta prieskumu teda nemožno označiť za neoverené. Uskutočnenie rozhovorov je totiž v národnom prieskume MML-TGI SK kontrolované v miere, ktorá je v kontexte českého a slovenského prieskumu výnimočná a nadštandardná. To potvrdzujú obaja audítori (SOÚ AV ČR, Univerzita Komenského). Miera kontrol v projekte je dokonca natoľko masívna, že audítor vyjadril názor, že pre skvalitnenie dát projektu by mohlo byť výhodnejšie investovať časť prostriedkov vynaložených na kontroly napríklad na zvyšovanie návratnosti. V každom prípade ale vítame diskusiu a snahy o spresňovanie merania počúvanosti rozhlasu na Slovensku.“