Dve frekvencie – 88,2 MHz Námestovo a 88,2 MHz Žilina – získal uchádzač o novú licenciu na vysielanie – Michael Schwarz, ktorý môže spustiť nové projekt Rádio Portus.

Ako povedal členom RVR, do éteru chce priniesť stanicu vysielajúcu literárno-dramatické programy, ktorá mu na slovenskom trhu chýba.  

Na vypočutí ho doplnil aj slovenský spisovateľ Peter Glocko, ktorý má byť v Rádiu Portus dramaturgom. Rádio Portus plánuje vysielať v Námestove a Žiline. Práve v krajskom meste má podľa M. Schwarza vzniknúť aj veľké rozhlasové štúdio.

Rádio sa chce okrem väčšieho priestoru pre dramatiku zamerať aj na špecifický playlist, priestor chce vyčleniť širokej škále žánrov vrátane ľudoviek alebo swingu. 

Termín štartu rádia podľa M. Schwarza súvisí s tým, v akom horizonte sa podarí vybudovať potrebnú techniku. „V najideálnejšom prípade sa však ráta so spustením Portusu do jedného roka,“ predpokladá.

Vysielateľ Antény Rock, teda spoločnosť GES Slovakia, získal 19 frekvencií, o ktoré opätovne žiadal. Keďže je spoločnosť držiteľom licencie na vysielanie už 16 rokov, musel o ňu žiadať opäť. Rada tak udelila Anténe licenciu na ďalších osem rokov.

V podobnej situácii bola aj spoločnosť Sity media, teda vysielateľ Rádia Sity, ktorej platnosť licencie sa skončí v máji 2020. Žiadala o svojich šesť frekvencií, ktoré jej Rada v stredu takisto pridelila.

Spoločnosť D.Expres, vysielateľ Rádia Expres, mala záujem o frekvenciu v Starej Turej (96,3 MHz). Žiadateľ bol zároveň koordinátorom frekvencie a RVR ju napokon Expresu pridelila.

Spoločnosť Mirjam, ktorá sa pôvodne uchádzala o tri frekvencie po Anténe Rock, plánovala spustiť vysielanie programovej služby Mária Rádió zameranej prevažne na náboženské programy. Svoju žiadosť o ich pridelenie však vzala späť.

Nepridelená zostala frekvencia 99,6 MHz Žarnovica, keďže sa o ňu neprihlásil žiaden záujemca. Túto frekvenciu Rada v minulosti odňala z dôvodu jej nevyužívania spoločnosťou Radio One. Vzhľadom na technické parametre je však vhodná len pre vysielanie Rádia One.

Druhou nepridelenou frekvenciou je frekvencia 93,9 MHz Michalovce. Spoločnosť Šírava, ktorá sa o ňu uchádzala svoju žiadosť vzala späť.

Zoznam pridelených frekvencií v jesennom výberovom konaní
Lokalita Frekvencia (MHz) Žiadateľ
Námestovo 88,2 Michael Schwarz
Žilina 88,2 Micheal Schwarz
Michalovce 93,9 nepridelená
Žarnovica 99,6 nepridelená
Stará Turá 96,3 D.EXPRES, k.s.
Bratislava 89,7 SITY MEDIA, s.r.o.
Galanta 92,1 SITY MEDIA, s.r.o.
Bratislava 4 92,3 SITY MEDIA, s.r.o.
Bratislava 96,0 SITY MEDIA, s.r.o.
Bratislava 98,5 SITY MEDIA, s.r.o.
Bratislava 107,0 SITY MEDIA, s.r.o.
Nitra 88,8 GES Slovakia, s.r.o.
Rožňava 89,0 GES Slovakia, s.r.o.
Lučenec 89,1 GES Slovakia, s.r.o.
Nové Mesto nad Váhom 92,4 GES Slovakia, s.r.o.
Košice 94,8 GES Slovakia, s.r.o.
Považská Bytrica 95,1 GES Slovakia, s.r.o.
Snina 95,9 GES Slovakia, s.r.o.
Piešťany 97,3 GES Slovakia, s.r.o.
Banská Bystrica 97,6 GES Slovakia, s.r.o.
Bratislava Devínska 97,6 GES Slovakia, s.r.o.
Čadca 98,1 GES Slovakia, s.r.o.
Martin 98,7 GES Slovakia, s.r.o.
Žilina 98,7 GES Slovakia, s.r.o.
Ružomberok 98,8 GES Slovakia, s.r.o.
Bratislava 100,3 GES Slovakia, s.r.o.
Trenčín 100,3 GES Slovakia, s.r.o.
Rimavská Sobota 102,4 GES Slovakia, s.r.o.
Prešov 105,2 GES Slovakia, s.r.o.
Poprad 107,3 GES Slovakia, s.r.o.
Zdroj: RVR