Podľa informácií Europy 2, Kratochvíl bude v rádiu pôsobiť do 30. apríla tohto roku. Programový riaditeľ bol taktiež pri uvádzaní značky Europa 2 na slovenský trh, kedy pôsobil aj ako moderátor víkendového vysielania. V minulosti pracoval v rádiu Anténa Rock, pričom na tejto pozícii pracoval od roku 2015.

„Ďakujem rádiu Europa 2 za príležitosť zužitkovať, ale aj rozvíjať svoje skúsenosti v tejto brandži. Bola to pre mňa profesijne najzaujímavejšia a najkreatívnejšia práca, ale zároveň aj najťažšia.“ povedal k svojmu odchodu programový riaditeľ.

„Andrejovi patrí veľká vďaka za jeho prínos pre rádio. Som veľmi rada, že sme mali príležitosť spolupracovať a robiť spoločne na tom, čomu veríme.“ doplnila generálna riaditeľka Tatiana Ďuricová.

Europa 2 minulý rok v priebehu minulého roka uviedla viaceré programové zmeny, pričom výraznou úpravou prešla jeho štruktúra. Počas Kratochvíloveho manažovania sa zmenili relácie, časové bloky a aj moderátori. S viacerými spíkrami sa stanica rozlúčila. V éteri rádia nepokračovali Marco, Roman Juraško, Adriana Špronglová ani Tomáš Juríček. Viac informácií