Rok 2015 znamenal pre rozhlasový trh podľa zverejnených účtovných závierok ďalšie zvyšovanie tržieb. Rozhlasový éter vlani ovládli hlavne kampane na prezentáciu využitia prostriedkov z eurofondov, ale nielen vďaka nim rástli všetkým prevádzkovateľom rádií aj reálne tržby z inzercie.

Kým podľa monitoringu agentúry TNS Slovakia objem investícií do reklamy v šiestich celoštátnych staniciach (Expres, Fun rádio, Jemné, Europa 2, Rádio Vlna, Rádio Slovensko) prekročil v minulom roku výšku 82,5 milióna eur, reálne tržby z inzercie dosiahli len necelých 15 milióna eur. Monitoring reklamných výdavkov vychádza z oficiálnych cenníkových cien a nezohľadňuje bartre, bonusy a agentúrne provízie. Vlani sa podľa monitoringu výrazne zvýšil aj čas, ktorý v rádiách zaplnilo vysielanie reklám, a to o 32 percent.

Najviac sa darilo lídrovi trhu, najpočúvanejšiemu Rádiu Expres (podľa výsledkov aktuálneho prieskumu v 4. a 1. vlne 2016 MML-TGI agentúry Median SK). Tržby z inzercie sa mu prehupli cez päť miliónov eur. V minulom roku vykázal aj suverénne najvyšší hrubý zisk v hodnote 4,5 milióna eur, čo predstavuje takmer 45-percentný nárast.

Tržby rozhlasových vysielateľov
Tržby 2015 (tis. eur) Tržby 2014 (tis. eur) Zmena 2015/14 (%) Tržby z inzercie 2015 (tis. eur) Tržby z inzercie 2014 (tis. eur) Zisk pred zdanením 2015 (tis. eur) Zisk pred zdanením 2014 (tis. eur)
Expres (D.Expres, k.s.) 5 523 4 761 16,0 5 229 4 481 4 507 3 111
Fun rádio (Rádio, a.s.) 2 479 2 181 13,7 2 479 2 181 163 4
Europa 2 (Europa 2, a.s.) 1 609 1 551 3,8 1 608 1 551 1 -94
Jemné (Tam Art Production, s.r.o.) 711 731 -2,8 595 626 2 6
Anténa Rock (GES Slovakia, s.r.o.) 516 179 188,1 516 179 256 -141
Vlna (Corporate Legal, s.r.o.) 460 0 460 0 1 0
Lumen (Rádio Lumen, s.r.o.) 230 201 14,4 228 201 -19 4
Slovenský rozhlas 29 918 27 905 7,2 1 833 1 323 n n
z toho:
koncesionárske poplatky 22 555 21 338 5,7
príspevok zo štátneho rozpočtu 4 817 4 473 7,7
ostatné príjmy 713 771 -7,5
PRAMEŇ: údaje poskytnuté spoločnosťami, doplnené z Registra účtovných závierok SR, zostavila TREND Analyses

Pre Jemné, Anténu Rock a od minulého roka aj novovzniknutému Rádiu Vlna predáva reklamný priestor spoločnosť Radio Services. Tá vlani vykázala celkové tržby vo výške 3,7 milióna eur. Okrem tržieb z predaja reklamného priestoru (aj keď tvoria podstatnú časť), obsahujú aj tržby z inej činnosti.

Medziročne vyšší obrat o viac ako sedem percent sa podarilo minulý rok vykázať aj verejnoprávnemu Rádiu Slovensko. Zvýšili sa mu príjmy nielen z koncesionárskych poplatkov, ale aj príspevok od štátu a z reklamy. Podiel reklamného času je však vo verejnoprávnom rozhlase zákonom limitovaný.

Trhová trojka (komerčná dvojka) v počúvanosti, Fun rádio zvýšilo svoje tržby o takmer štrnásť percent a výrazne mu vzrástol aj prevádzkový zisk. Zo šiestich celoštátnych staníc vykázali stratu len prevádzkovatelia Jemných a Rádia Lumen.

Šéf mediálnej agentúry Media and Digital Services Michal Teplica vníma určitú renesanciu rozhlasového vysielania. Reklamné výdavky v rádiách podľa jeho odhadu budú rásť aj tento rok a to o päť až šesť percent. Ako dôvod vidí vypredanosť televízií a pozitívne trendy v rámci retailu, bankového sektoru a osobných áut, ktorí si kupujú čoraz viac vĺn pre odvysielanie svojich reklamných spotov.